Zanimanja na slovo "P"


U obrazovnom sistemu postoji veliki broj obrazovnih profila / zanimanja. Napominjemo da su nazivi zanimanja i obrazovnih profila ponekad isti. U Konkursu za upis u srednju školu, koji izdaje Ministarstvo prosvete i nauke, navedeni su obrazovni profili. Neki od njih su ogledni. Uslovi se svake školske godine menjaju, pa zato obrati pažnju. Slede opisi koji će ti pomoći da se bolje informišeš. Napominjemo da je ovo pojednostavljen način podele zbog lakšeg korišćenja vodiča.

Pedijatrijska sestra - tehničar

Rad na pružanju pomoći ljudima Snalaženje sa ljudima Spretnost ruku i prstiju Snalaženje sa rečima

Broj godina školovanja: 4
Pomaže dečjem lekaru (pedijatru) u zaštiti zdravlja i lečenju dece. Po potrebi primenjuje propisanu terapiju, previja, priprema pacijente za pregled i razne intervencije, uzima i šalje biološki materijal na laboratorijske analize, steriliše instrumenate, vodi računa o redovnoj vakcinaciji i sistematskim pregledima. Vodi evidenciju o utrošku materijala, popunjava recepte, sređuje kartoteku. Sa zdravom decom radi u predškolskim ustanovama, gde, uz medicinske sestre – vaspitače, brine o deci mlađeg uzrasta (do 3 godine). Kontroliše njihovo zdravlje i higijenu i pomaže u stvaranju dobrih navika. Radi u zatvorenom prostoru, u domovima zdravlja, dečijim bolnicama ili u ambulantama pretežno stojeći i u pokretu.

Pekar

Savremeni zanati Spretnost ruku i prstiju Shvatanje odnosa u ravni i prostoru

Broj godina školovanja: 3
Priprema odgovarajuće sastojke i oblikuje testo ručno i pomoću mašina. Gotovo testo slaže na limove i unosi u peći. Nadzire proces pečenja hleba i peciva, podešava temperaturu i stepen vlažnosti i kontroliše trajanje pečenja. Ispečeni hleb i pecivo vadi iz peći specijalnim pekarskim lopatama i vrši pripremu za prevoz do prodajnih objekata. Radi stojeći, u zatvorenom prostoru pri povišenoj temperaturi i vlažnosti vazduha, zasićenog česticama brašna i ostalih sirovina. Radi u smenama.

Pivar

Industrijska proizvodnja Hemija, farmacija, tehnologija Spretnost ruku i prstiju

Broj godina školovanja: 3
Učestvuje u svim fazama proizvodnje različitih vrsta piva. Kontroliše proces proizvodnje, sirovine, poluproizvode, gotove proizvode, pomoćne sirovine i ambalažu. Odabira sirovine i priprema za proizvodnju sladovine. Dozira hmelj i kuva sladovinu sa hmeljom. Dorađuje i otače pivo u ambalažu. Vodi računa o skladištenju i čuvanju piva. Uzima uzorke za laboratorijsku kontrolu. Radi uglavnom u zatvorenom i veštački osvetljenom prostoru kao što su pivare.

Plastičar

Savremeni zanati Umetnički zanati Industrijska proizvodnja Spretnost ruku i prstiju Shvatanje odnosa u ravni i prostoru Shvatanje načina rada mašina i uređaja

Broj godina školovanja: 4
Ovaj umetnički zanat povezuje tradicionalna i moderna znanja i iskustva sa dostignućima savremene tehnologije. Plastičari umetničkih predmeta treba da imaju visok nivo opšte kulture, kreativnost i smisao da se umetnički iskažu koristeći plastične mase za kreiranje različitih predmeta za svakodnevnu upotrebu, u industriji, tehnici i u izradi umetničkih dela.

Poljoprivredni proizvođač

Rad sa biljkama Spretnost ruku i prstiju Shvatanje odnosa u ravni i prostoru

Broj godina školovanja: 3
Priprema tlo za sejanje i sađenje, ore, đubri i navodnjava. Određuje biljne kulture koje će sejati; vreme i način setve; vrstu i količinu đubriva; vrstu zaštite od biljnih štetočina - prskanje, zaprašivanje i navodnjavanje. Prati rast i razvoj žitarica, krmnog bilja (za ishranu stoke) ili povrća. Sazrele useve žanje, ubira, skladišti i distribuira na tržište. Prerađuje ratarske proizvode za industrijsku proizvodnju. Radi na otvorenom, ili u zatvorenom prostoru - na poljoprivrednim dobrima, u plastenicima i staklenicima, u šećeranama, uljarama ili pekarama. Radi u različitim vremenskim uslovima.

Poljoprivredni tehničar

Rad sa životinjama Rad sa biljkama Spretnost ruku i prstiju Shvatanje odnosa u ravni i prostoru

Broj godina školovanja: 4
Organizuje i nadgleda proizvodnju biljnih kultura: ratarskih, voćarskih, vinogradarskih i proizvodnju i uzgoj domaćih životinja. Radi i u drugim granama poljoprivredne proizvodnje – pčelarstvu, ribarstvu... Zbog velike raznovrsnosti poslova, poljoprivredni tehničar može obavljati tzv. specijalizovane poslove: tehničar-vrtlar, tehničar-stočar, tehničar fitofarmaceut (zaštita bilja). Rade na otvorenom i zatvorenom prostoru. U radu koristi različita hemijska sredstva za suzbijanje štetočina, korova i bolesti i zato je potrebno je da primenjuje mere zaštite.

Poslastičar

Savremeni zanati Trgovina, ugostiteljstvo i turizam Spretnost ruku i prstiju Shvatanje odnosa u ravni i prostoru

Broj godina školovanja: 3
Poslastičar se bavi pripremom i ukrašavanjem toplih i hladnih poslastica: kolača, torti, kremova, sladoleda i sl. Obezbeđuje odgovarajuće namirnice koje su veoma osetljive, pa posebno vodi računa o njihovom kvalitetu i roku trajanja. U radu koristi kuvarski i poslastičarski pribor, alate i mašine. Osim toga, bave se i serviranjem, prodajom i distribucijom gotovih proizvoda. Poslastičari mogu da rade u industrijskoj proizvodnji sladoleda i konditorskih proizvoda (slatkiša), u poslastičarnicama, u kuhinjama ugostiteljskih objekata i restorana. Radno vreme, uglavnom provode u pokretu, na nogama.

Poslovni administrator

Ekonomija, pravo i administracija Snalaženje sa ljudima Snalaženje sa brojevima Snalaženje sa rečima

Broj godina školovanja: 4
Planira i organizuje rad kancelarijskog poslovanja. Prima, pregleda, beleži, raspoređuje, arhivira i šalje poštu i spise. Radi na kadrovskim poslovima - vodi dokumentaciju, izdaje rešenja, vodi evidenciju o prisutnosti na poslu. Organizuje sastanke i vodi poslovnu korespodenciju. Tokom školovanja stiče znanja iz oblasti prava, ekonomije i administracije, marketinga i menadžmenta preduzeća. Radi u kancelariji, sedeći, uz upotrebu računara, kancelarijskog materijala i pribora.

Pravni tehničar

Ekonomija, pravo i administracija Snalaženje sa ljudima Snalaženje sa rečima

Broj godina školovanja: 4
Prema nalogu pravnika piše rešenja i odluke, radi na overama potpisa, rukopisa, prepisa, obrađuje poštu. Evidentira i obrađuje različite podatke. Koristi znanja iz poslovne prepiske i matične evidencije, kao i osnovna znanja iz pravnog postupka i pravnog prometa. Posao pravnog tehničara podrazumeva kako rad sa ljudima tako i obradu dokumenata. Radi u službama organa uprave i lokalne samouprave kao i na poslovima iz oblasti radnih odnosa. Posao obavlja u kancelariji sedeći, uz upotrebu računara, kancelarijskog materijala i pribora.

Precizni mehaničar

Savremeni zanati Mašinstvo Spretnost ruku i prstiju Shvatanje odnosa u ravni i prostoru Shvatanje načina rada mašina i uređaja

Broj godina školovanja: 3
Popravlja i održava razne složene uređaje i u?estvuje u izradi fotoaparata, štampača, fotokopir aparata, video-kamera, medicinskih uređaja, uređaja u vazduhoplovima, mašina za šivenje, vaga i ostalih mernih instrumenata, fiskalnih kasa, oružja, uređaja u domaćinstvu - veš mašina, bojlera, grejnih tela, frižidera, miksera itd. Može se specijalizovati za posebnu oblast - računsku, medicinsku, optičku, oružarsku, mernu, ... Posebno značajna znanja koja stiče iz oblasti su mehanike i elektronike. Neophodno je da se stalno usavršava. Posao se obavlja u zatvorenom prostoru. U radu koristi posebne fine alate i instrumente, tako da je pored strpljenja neophodna spretnost prstiju i ruku i normalan vid.

Prehrambeni tehničar

Industrijska proizvodnja Hemija, farmacija, tehnologija Spretnost ruku i prstiju Snalaženje sa brojevima

Broj godina školovanja: 4
Kontroliše kvalitet sirovina i finalnih proizvoda u tehnološkim laboratorijama (ispitivanje mikrobioloških, biohemijskih, hemijskih osobina i dr.). Nadgleda tehnološke procese čišćenja, pranja, ljuštenja, konzerviranja, fermentiranja, destilisanja, pasterizovanja hrane. Organizuje prijem, čuvanje i pakovanje prehrambenih sirovina, kao i rad proizvodnih linija u preradi namirnica (mleka, voća, povrća, brašna, šećera...).Vodi brigu o pakovanju gotovih proizvoda u odgovarajuću ambalažu. Radi u zatvorenom prostoru, mahom stojeći, hodajući ili sedeći za različitim tehničkim uređajima i mernim instrumentima.

Prerađivač mleka

Industrijska proizvodnja Spretnost ruku i prstiju

Broj godina školovanja: 3
Prima sveže mleko i hemijski ga kontroliše. Priprema linije i uređaje za preradu mleka i mlečnih proizvoda. Radi na proizvodnji i pakovanju fermentisanih proizvoda (jogurt, kiselo mleko, ...), sireva, maslaca, praškastih proizvoda i sladoleda. Skladišti i distribuira mleko i mlečne proizvode. Radi u zatvorenom prostoru, stojeći ili u pokretu.

Prodavac - trgovac

Trgovina, ugostiteljstvo i turizam Snalaženje sa ljudima Snalaženje sa brojevima Snalaženje sa rečima

Broj godina školovanja: 3
Prodaje različite vrste robe. Kupce obaveštava o kvalitetu, prednostima, ceni i uslovima kupovine pojedinih vrsta roba. Za uspeh u radu poželjne su dobre veštine komunikacije, uslužnost i ljubaznost. Osim prodaje, prodavac obavlja i poslove prijema robe i pripreme za prodaju (pregledanje, razvrstavanje, merenje i etiketiranje, uređivanje polica, ispisivanje računa, pakovanje i izdavanje robe). Proverava rok trajanja robe. Prodavac naplaćuje, vodi spisak dnevnog pazara, radi sa narudžbenicama, trebovanjima, otpremnicama i drugom dokumentacijom, pravi obračun blagajne i uplaćuje pazar. Radi uglavnom u zatvorenom prostoru. Posao obavlja stojeći i u stalnom pokretu. Povremeno prenosi i teže terete. Trgovac može raditi kao prodavac.

Proizvođač prehrambenih proizvoda

Industrijska proizvodnja Spretnost ruku i prstiju

Broj godina školovanja: 3
Priprema sirovine i potrebne dodatke za proizvodnju i preradu voća, povrća bezalkoholnih pića, konditorskih proizvoda (slatkiša), ulja, šećera... Rukuje mašinama i uređajima u proizvodnji, preradi i pakovanju prehrambenih proizvoda. Radi u zatvorenom prostoru, pretežno stojeći i u pokretu, pri visokim ili niskim temperaturama, povećanoj vlažnosti vazduha, uz prisustvo organske prašine od šećera, brašna kakao mase itd.

Pozlatar

Umetnički zanati Spretnost ruku i prstiju Shvatanje odnosa u ravni i prostoru

Zanimanje nije u obrazovnom sistemu
Pozlatar koristi različite vrste pozlate (zlatne listiće, tečnu pozlatu, ...) na različitim materijalima (papir, platno, drvo, staklo, metal, ...). Pozlatu za podlogu lepi odgovarajućom vrstom lepka (vodeni, uljani, špiritus). Pozlatar takođe može raditi na restauraciji starih pozlata i predmeta. Pored sklonosti ka umetnosti, pozlatar treba da poseduje strpljenje i preciznost. Radi se u zatvorenom prostoru sa isparenjima različitih hemikalija.


Pogledaj zanimanja koja počinju slovom: ABCDEFGHIJKLMNOPRSTUVZŠĆČ

Pogledaj koja se zanimanja nalaze u sledećim grupama:

Lična i društvena briga o ljudima
Rad na pružanju pomoći ljudima
Rad na pružanju pomoći ljudima
Lične usluge
Lične usluge
Rad sa biljkama i životinjama
Rad sa biljkama
Rad sa biljkama
Rad sa životinjama
Rad sa životinjama
Kultura, umetnost i mediji
Kultura i umetnost
Kultura i umetnost
Javno informisanje i mediji
Javno informisanje i mediji
Odbrana, bezbednost i zaštita
Vojska i policija
Vojska i policija
Civilna bezbednost
Civilna bezbednost

Realizacija: NSZ u saradnji sa PBILD programom UN

Ministarstvo rada i socijalne politike Srbija     PBILD            

Copyright © NSZ. All rights reserved. | Dizajn i realizacija: Agencija Citlik i Crystalic design

Preuzmi PDF