Zanimanja na slovo "T"


U obrazovnom sistemu postoji veliki broj obrazovnih profila / zanimanja. Napominjemo da su nazivi zanimanja i obrazovnih profila ponekad isti. U Konkursu za upis u srednju školu, koji izdaje Ministarstvo prosvete i nauke, navedeni su obrazovni profili. Neki od njih su ogledni. Uslovi se svake školske godine menjaju, pa zato obrati pažnju. Slede opisi koji će ti pomoći da se bolje informišeš. Napominjemo da je ovo pojednostavljen način podele zbog lakšeg korišćenja vodiča.

Trgovinski tehničar

Trgovina, ugostiteljstvo i turizam Snalaženje sa ljudima Snalaženje sa brojevima Snalaženje sa rečima

Broj godina školovanja: 4
Prodaje različite vrste robe. Kupce obaveštava o kvalitetu, prednostima, ceni i uslovima kupovine pojedinih vrsta roba. Za uspeh u radu poželjne su dobre veštine komunikacije, uslužnost i ljubaznost. Osim prodaje, prodavac obavlja i poslove prijema robe i pripreme za prodaju (pregledanje, razvrstavanje, merenje i etiketiranje, uređivanje polica, ispisivanje računa, pakovanje i izdavanje robe). Proverava rok trajanja robe. Prodavac naplaćuje, vodi spisak dnevnog pazara, radi sa narudžbenicama, trebovanjima, otpremnicama i drugom dokumentacijom, pravi obračun blagajne i uplaćuje pazar. Radi uglavnom u zatvorenom prostoru. Posao obavlja stojeći i u stalnom pokretu. Povremeno prenosi i teže terete. Sticanjem diplome četvrtog stepena, dobija se zvanje trgovinskog tehničara i mogućnost da se radi u trgovinskim preduzećima.

Tapetar - dekorater

Savremeni zanati Umetnički zanati Industrijska proizvodnja Spretnost ruku i prstiju Shvatanje odnosa u ravni i prostoru

Broj godina školovanja: 3
Tapacira - "presvlači" nameštaj. Bira, meri i kroji tkaninu. Na drvene delove nameštaja slaže opruge, sunđere, vunu, sintetičke materijale i oblaže ih različitim dekorativnim tkaninama, skajem i kožom. Oblaže i sedišta automobila, autobusa, sedišta u vozovima, brodovima, avionima. Radi u zatvorenim prostorima, industrijskim pogonima, ili privatnim radionicama, stojeći, pretežno pognut, izložen prašini i buci.

Tehničar dizajna ambalaže

Kultura i umetnost Shvatanje odnosa u ravni i prostoru

Broj godina školovanja: 4
Dizajnira različite vrste ambalaže za proizvode poput kozmetičkih preparata, namirnica, igračaka, kućnih aparata i raznih predmeta široke potrošnje. Dizajn ambalaže uključuje grafički dizajn i dizajn pakovanja u skladu sa željenim vizuelnim identitetom proizvoda i osobinama materijala koji se koriste za ambalažu. Tehničar dizajna ambalaže radi timski i individualno, pretežno za računarom, koristeći odgovarajuće kompjuterske programe.

Tehničar dizajna enterijera i industrijskih proizvoda

Kultura i umetnost Shvatanje odnosa u ravni i prostoru Shvatanje načina rada mašina i uređaja

Broj godina školovanja: 4
Učestvuje u osmišljavanju unutrašnjeg izgleda prostora: stambenih objekata, preduzeća ili javnih ustanova, pa tako i nameštaja, opreme i dekoracije za enterijer različite namene. Učestvuje u dizajniranju različitih proizvoda (na pr. predmeta svakodnevne upotrebe, prevoznih sredstava, tehničkih uređaja...) vodeći računa o njihovoj funkciji. Radi individualno i u timu, pretežno za računarom, koristeći odgovarajuće kompjuterske programe. Na ovom smeru učenici upoznaju ceo proces dizajniranja počev od idejnog rešenja, preko tehničke dokumentacije, do realizacije. Model finalne verzije industrijskog proizvoda izrađuje se u različitim materijalima – u plastici, drvetu, staklu, gumi, metalu.

Tehničar dizajna grafike

Javno informisanje i mediji Kultura i umetnost Shvatanje odnosa u ravni i prostoru

Broj godina školovanja: 4
Likovno uređuje knjige, časopise, brošure, plakate, reklamne materijale i sl. prema potrebama i zahtevima klijenata. Osmišljava vizuelni identitet firme: dizajnira zaštini znak (logotip), koverte, memorandum i sl. Predmeti ili znakovi koje dizajnira su privlačni, uočljivi i prepoznatljivi. Osim odgovarajućih kompjuterskih programa (grafički programi, priprema za štampu), tokom školovanja uči crtanje i slikanje - ovaj obrazovni profil je u ponudi srednjih škola za dizajn i umetničkih škola. Može raditi u štamparijama, firmama, elektronskim medijima i sl. ili samostalno.

Tehničar drumskog saobraćaja

Saobraćaj i telekomunikacije Shvatanje odnosa u ravni i prostoru Shvatanje načina rada mašina i uređaja Snalaženje sa brojevima

Broj godina školovanja: 4
Organizuje usluge prevoza putnika ili tereta u gradskom, prigradskom, međugradskom i međunarodnom saobraćaju. Izrađuje red vožnje, izračunava cene putničkog i teretnog prevoza, vodi evidenciju i dokumentaciju za otpremničko-špediterske poslove. Vodi brigu o ispravnosti i ekonomičnosti voznog parka, vrši tehničke preglede, registraciju i osiguranje vozila. Vodi računa o bezbednosti vozila, putnika i tereta, prikuplja i analizira podatke o saobraćajnim prekršajima, nezgodama i zastojima. Poslove može da obavlja u zatvorenom prostoru: u kancelarijama, u radionicama za tehničke preglede, u skladištima, a povremeno i na otvorenom prostoru. Može da radi u saobraćajnim preduzećima, komunalnim ustanovama, preduzećima za tehnički pregled vozila, u policiji itd.

Tehničar grafičke dorade

Savremeni zanati Industrijska proizvodnja Spretnost ruku i prstiju Shvatanje odnosa u ravni i prostoru

Broj godina školovanja: 4
Prilikom izrade grafičkog proizvoda, u poslednjoj fazi koja je veoma važna i složena, obavezno se obavlja dorada. Grafički se dorađuju knjige, zaštitne korice, albumi, fascikle, kutije, brošure, prospekti, katalozi, sveske, blokovi, etikete, kartice, omotnice, fascikle, koverte, ukrasne kese... Tehničar podešava mašine, izrezuje registre, numeriše strane i ukrašava korice (otisak i zlatotisak) Posao obavlja u zatvorenoj prostoriji, uz prisustvo raznih mirisa (lepak, boja). Radi na različitim mašinama, zavisno od vrste proizvoda, ali dosta poslova obavlja ručno. Materijali koji se prerađuju su: razne vrste papira, karton, lepenke ravne i valovite, folije, koža i platno koji služe za formiranje, sastavljanje i ulepšavanje proizvoda.

Tehničar hortikulture

Rad sa biljkama Spretnost ruku i prstiju Shvatanje odnosa u ravni i prostoru

Broj godina školovanja: 4
Organizuje proizvodnju, gajenje i negu cveća, ukrasnog drveća i šiblja, začinskog i lekovitog bilja. Prati i sprovodi mere tehnološkog procesa u proizvodnji biljaka, semena i sadnog materijala. Projektuje i prati ozelenjavanje, održavanje i zaštitu javnih površina, parkova ali i dvorišta. Izrađuje cvetne aranžmane i organizuje dekoraciju unutrašnjeg prostora. Posao obavlja uglavnom na otvorenom prostoru, u pokretu (rasadnici, javni i nacionalni parkovi, ozelenjavanje i ukrašavanje dvorišta...), ali može da radi i u zatvorenom prostoru (projektni biroi, cvećare, prodavnice opreme za hortikulturu, poljoprivredne apoteke). Ovaj obrazovni profil omogućava ispoljavanje estetskih i kreativnih potencijala.

Tehničar mehatronike

Industrijska proizvodnja Mašinstvo Spretnost ruku i prstiju Shvatanje odnosa u ravni i prostoru Shvatanje načina rada mašina i uređaja

Broj godina školovanja: 4
Ovo zanimanje objedinjuje različita znanja i veštine iz područja iz oblasti elektronike, teorije sistema automatskog upravljanja, mehanike, hidraulike, pneumatike, računarstva, robotike i merenja. Tehničari mehatronike su osposobljeni da održavaju i popravljaju opremu i tehnička sredstva u različitim delatnostima (oblasti elektrotehnike, mašinstva, optike, medicine, itd). Mogu da održavaju i popravljaju medicinsku, mernu i regulacionu opremu, kancelarijske, kućne i optičke aparate, merne instrumente, pneumatske, hidraulične i električne uređaje itd.

Tehničar obezbeđenja

Civilna bezbednost Spretnost ruku i prstiju Shvatanje odnosa u ravni i prostoru Snalaženje sa rečima

Broj godina školovanja: 4
Posao tehničara obezbeđenja je da čuva objekte i pokretnu imovinu. Ovaj veoma odgovoran posao obavlja se po svim vremenskim uslovima i noću, a u radu se, između ostalog, koristi oružje. Prilikom izbora ovog zanimanja obavezno je pohađanje vatrogasnog kursa. Pored ovih, tehničar obezbeđenja može obavljati i druge poslove, kao što je recimo upućivanje stranke na mesto gde može obaviti posao zbog kog posećuje određenu instituciju. Potrebna su osnovna znanja iz oblasti administracije i poznavanje rada na računaru. Osoba koja se bavi ovim poslom treba da ima dobro telesno zdravlje, odlično čulo vida i sluha i normalno razvijen govorni aparat. Važno je i da bude prisebna, snalažljiva i sa osećanjem odgovornosti.

Tehničar ptt saobraćaja

Saobraćaj i telekomunikacije Shvatanje odnosa u ravni i prostoru Snalaženje sa brojevima Snalaženje sa rečima

Broj godina školovanja: 4
Obavlja sve poštanske usluge: preuzima od poštanskog centra sve vrste pošiljaka i novčanih dokumenata za dostavu i vrši raspodelu po dostavnim oblastima. Izrađuje poštansko-carinsku dokumentaciju koja prati pošiljke. Obavlja usluge novčanog poslovanja. Rukuje novcem i drugim blagajničkim sredstvima u skladu sa važećim propisima. Zadužuje i razdužuje poštare isplatnim dokumentima i novcem. U pitanju je odgovoran posao koji traži posvećenost i dobru koncentraciju.

Tehničar vazdušnog saobraćaja

Saobraćaj i telekomunikacije Shvatanje odnosa u ravni i prostoru Snalaženje sa brojevima Snalaženje sa rečima

Broj godina školovanja: 4
Pruža potrebne informacije i usluge putnicima, kontroliše prihvat i otpremu vazduhoplova na platformi/aerodromu, raspoređuje vazduhoplove na platformi/aerodromu. Asistira u pripremi leta i kontroli ispravnosti aerodromskih površina, objekata i instalacija. Obučen je da pored pružanja pomoći u pripremi leta za na zemlji, opslužuje klijente u aviokompaniji - zemaljske stjuardese/stjuarti. Radi u skladu sa evropskim standardima EASA (Evropska agencija za bezbednost vazdušnog saobraćaja) i sa Zakonom o vazdušnom saobraćaju naše zemlje.

Tehničar vazdušnog saobraćaja za bezbednost

Civilna bezbednost Snalaženje sa ljudima Spretnost ruku i prstiju Shvatanje odnosa u ravni i prostoru

Broj godina školovanja: 4
Obučen je da u skladu sa savremenim standardima u vazdušnom saobraćaju sprečava sve oblike ugrožavanja bezbednosti putnika i stvari, da sprečava terorističke napade i umanjenje eventualne posledice. da vrši nadzor nad objektima i instalacijama aerodroma. Upućen je u prepoznavanje opasnih materijala, otkrivanje maskiranog oružja , pri pregledu savremenim uređajima, i raznih okolnosti koje mogu biti opasne po bezbednost. Budući da je za ovo zanimanje posebno važna fizička spremnost, pohađa se nastava specijalnog fizičkog vaspitanja prilagođenog zanimanju. Stiču se i znanja iz psihologije ličnosti što omogućava lakše uočavanje potencijalnih terorista. Mere zaštite na radu su stroge jer se može doći u kontakt sa opasnim materijama. Radi u službama bezbednosti na aerodromu.

Tehničar vazdušnog saobraćaja za spasavanje

Civilna bezbednost Snalaženje sa ljudima Spretnost ruku i prstiju Shvatanje odnosa u ravni i prostoru

Broj godina školovanja: 4
Radi u kriznim situacijama. Posao je u skladu sa svim međunarodnim standardima u vazdušnom saobraćaju. Zadatak mu je da spašava, evakuiše putnike i posade aviona u slučaju opasnosti i da pruža prvu pomoć. Radi u svim sektorima koji se bave protivpožarnom zaštitom na aerodromu. Posao je izuzetno zahtevan kako u pogledu znanja tako i u pogledu fizičke i psihičke spremnosti i izdržljivosti.

Tehničar za bezbednost saobraćaja

Civilna bezbednost Spretnost ruku i prstiju Shvatanje odnosa u ravni i prostoru

Broj godina školovanja: 4
Prati odvijanje saobraćaja kako bi se odvijao prema propisanima pravilima. Cilj je sprečavanje saobraćajnih prekršaja i posledica kao što su nezgode i nesreće. Vrši uviđaje saobraćajnih nezgoda. Procenjuje štetu na motornim vozilima. Sprovodi unutrašnju kontrolu u drumskom saobraćaju. Organizuje proces obuke i kontrole u auto školama. Učestvuje u projektovanju saobraćajne signalizacije. Radi na postavljanju i održavanju saobraćajne signalizacije.

Tehničar za biotehnologiju

Industrijska proizvodnja Hemija, farmacija, tehnologija Spretnost ruku i prstiju Snalaženje sa brojevima

Broj godina školovanja: 4
Tehničar za biotehnologiju radi na izdvajanju i prečišćavanju biljnih i životinjskih sirovina, koje se prevode u hranu (ulje, šećer, skrob). Koristeći aktivnosti mikroorganizama biotehnološkim putem mogu se proizvoditi mnoge materije koje su od velikog značaja za čoveka i to: hrana (fermentisani mlečni proizvodi, pekarski kvasac, organske kiseline, pivo, vino, alkohol itd., ), lekovi (antibiotici, vitamini, enzimi, hemikalije i energenti). Radi u zatvorenom i veštački osvetljenom prostoru stojeći ili sedeći. Moguća je prisutnost isparenja kao i dodir sa supstancama štetnim po zdravlje. U skladu sa propisima zaštite na radu potrebna je upotreba zaštitne opreme.

Tehničar za grafičku pripremu

Industrijska proizvodnja Shvatanje odnosa u ravni i prostoru Snalaženje sa brojevima

Broj godina školovanja: 4
Priprema materijal za štampu na osnovu zahteva klijenta (unos teksta, izbor slova, izgled strana, boja, kvaliteta papira, povez, postavljanje fotografija, tabela, ilustracija...). Oblikuje izgled proizvoda za odgovarajuće štamparske forme i za različite tehnike štampe (sitoštampa, visoka-folio štampa, flekso štampa, ofset štampa digitalna štampa). Pored prijema porudžbine, proračunava troškove štampanja, prati proces i sarađuje sa svima koji su uključeni u izradu proizvoda. Potrebno je korišćenje savremenih kompjuterskih programa i veština slepog kucanja.

Tehničar za industrijsko - farmaceutsku tehnologiju

Industrijska proizvodnja Hemija, farmacija, tehnologija Spretnost ruku i prstiju Snalaženje sa brojevima

Broj godina školovanja: 4
Učestvuje u industrijskoj proizvodnji lekovitih masti, tableta, kapsula, praškova, sredstava za sprečavanje bolesti ( vakcina, vitamina, dezinfekcionih sredstava), rastvora za injekcije i infuziju, kapi za uho, oči i nos, antibiotika... Prati, kontroliše i skladišti sirovine, poluproizvode i gotove proizvode. Radi u zatvorenom prostoru. Moguća je prisutnost isparenja kao i dodir sa supstancama štetnim po zdravlje. U radu koristi zaštitnu opremu, rukavice, naočare i maske, a propisano je i nošenje sterilne obuće i odeće.

Tehničar za kompjutersko upravljanje

Mašinstvo Shvatanje odnosa u ravni i prostoru Shvatanje načina rada mašina i uređaja

Broj godina školovanja: 4
Upravlja obradnim procesima savremenih, kompjuterski upravljanih mašina – CNC mašina (CNC - Computer Numerically Controlled) kojima se vrši obrada metala ili drugih materijala. Izrađuje geometrijski model mašinskog dela na kompjuteru i na osnovu njega pravi program potreban za obradu na CNC mašini. Ovaj profil zahteva određenu kreativnost i veštinu koje se stiču izradom velikog broja programa za obradu na CNC mašinama, ali i izradom velikog broja crteža i modela na kompjuteru.

Tehničar za kozmetičku tehnologiju

Industrijska proizvodnja Hemija, farmacija, tehnologija Spretnost ruku i prstiju Snalaženje sa brojevima

Broj godina školovanja: 4
Priprema i vrši izbor osnovnih i pomoćnih sirovina koje ulaze u sastav kozmetičkih proizvoda. Učestvuju u proizvodnji kozmetičkih proizvoda (parfimerijski proizvodi, dekorativna kozmetika, kreme, losioni, boje, šamponi, paste). Vodi računa o pravilnom skladištenju sirovina i gotovih kozmetičkih proizvoda. Radi u zatvorenom prostoru. Moguća je prisutnost isparenja kao i dodir sa supstancama štetnim po zdravlje. U skladu sa propisima zaštite na radu potrebna je upotreba zaštitne opreme, rukavica, naočara i maski, a propisano je i nošenje sterilne obuće i odeće.

Tehničar za lovstvo i ribarstvo

Rad sa životinjama Shvatanje odnosa u ravni i prostoru Snalaženje sa brojevima

Broj godina školovanja: 4
Radi na uzgoju, proizvodnji, zaštiti i korišćenju divljači i ribe. Stara se o unapređivanju i kvalitetnom predstavljanju lovnoturističke ponude. Radi na popisivanju šuma, brojnog stanja divljači i ribe, organizuje vreme, mesto i način lova i ribolova, rukuje lovačkim oružjem, priprema i daje hranu i lekove divljači. Takođe, legitimiše lica zatečena u lovnim područjima i utvrđuje da li su u legalnom lovu, odnosno ribolovu. Prikuplja podatke za identifikaciju pojedinih vrsta biljnog i životinjskog sveta, učestvuje u izgradnji, održavanju i korišćenju lovnih i ribolovnih objekata, opreme i pribora. Najveći deo svog posla obavlja na otvorenom, u prirodi. Vrlo često, da bi se stiglo do teško pristupačnih mesta, koriste se terenska vozila ili se pešači. Takvi su uslovi izuzetno zdravi, ali nekomforni i naporni.

Tehničar za oblikovanje grafičkih proizvoda

Kultura i umetnost Shvatanje odnosa u ravni i prostoru

Broj godina školovanja: 4
Na osnovu zahteva klijenta dizajnira grafičke proizvode poput vizit karti, kalendara, postera, brošura, raznih drugih štampanih reklamnih materijala, ali i novina, časopisa, knjiga itd. Primenjuje znanja iz oblasti likovnih i primenjenih umetnosti i odgovarajućih kompjuterskih programa. Tehničar za oblikovanje grafičkih proizvoda (dizajner grafičkih proizvoda) prati celokupan proces izrade grafičkog proizvoda u štampariji. Idejna rešenja kreira u skladu sa tehničko-tehnološkim mogućnostima štamparije. Radi individualno i timski, pretežno za računarom. Može raditi u štamparijama, firmama, elektronskim medijima itd. ili samostalno.

Tehničar za pejzažnu arhitekturu

Rad sa biljkama Shvatanje odnosa u ravni i prostoru Snalaženje sa brojevima

Broj godina školovanja: 4
U saradnji sa inženjerom, učestvuje u projektovanju i izvođenju ozelenjavanja naselja i uređenju predela. Radi na pripremi podloge za proces ozelenjavanja i uređenja zelenih površina, učestvuje u izradi premera i predračuna. Takođe, vodi administrativne poslove, razrađuje naloge, vodi računa o materijalu, sredstvima za rad i radnicima na terenu, evidentira dnevni učinak i utrošak sredstava. Daje pomoćnim radnicima neposredna uputstva za rad, kontroliše i nadgleda izvršenje ozelenjavanja. Radi u zatvorenom prostoru i na terenu.

Tehničar za reciklažu

Hemija, farmacija, tehnologija Spretnost ruku i prstiju Snalaženje sa brojevima

Broj godina školovanja: 4
Tehničar za reciklažu primenom različitih tehničko-tehnoloških operacija radi na preradi, doradi i dobijanju korisnih sirovina iz već upotrebljavanog materijala. Zadužen je za organizovanje pravilnog čuvanja, skladištenja i transporta industrijskog, komunalnog i opasnog otpada kao i za primenu principa zaštite čovekove okoline u procesu reciklaže. Tehničar za reciklažu radi kako na terenu tako i u zatvorenom prostoru. Ukoliko radi sa otpadom opasnim po zdravlje mora da koristi zaštitnu opremu.

Tehničar za robotiku

Industrijska proizvodnja Mašinstvo Shvatanje odnosa u ravni i prostoru Shvatanje načina rada mašina i uređaja Snalaženje sa brojevima

Broj godina školovanja: 4
Osposobljen je za rad na računarima, CNC mašinama i industrijskim robotima.To je multidisciplinarna naučna oblast koja objedinjuje poznavanje elektronskih sistema, mehatronskih komponenti i veštačke inteligencije. Njihova primena u realnom okruženju omogućava automatizaciju proizvodnje radi povećanja kvaliteta proizvoda, kraćeg vremena i manjih troškova proizvodnje. Roboti zamenjuju ljude na opasnim radnim mestima. Roboti se najčešće koriste za zavarivanje, za montažu, za obradu rezanjem (najčešće bušenje), kao merne mašine, za farbanje.

Tehničar za zaštitu životne sredine

Hemija, farmacija, tehnologija Spretnost ruku i prstiju Snalaženje sa brojevima

Broj godina školovanja: 4
Meri i prati zagađenje životne sredine. Kontroliše rad sa štetnim i otpadnim materijama, vodi računa o tehnologiji pravilnog odlaganja, skladištenja i reciklaže otpadnih materija. Vrši ispitivanja vode vazduha i tla radi pripreme za njihovo prečišćavanje. Ispitivanja mogu biti fizička, hemijska, mikrobiološka i toksikološka (prisustvo otrovnih materija). Stara se o primeni propisa, sređuje i analizira podatke o stepenu zagađenja životne sredine i prosleđuje ih nadležnim ustanovama koje po potrebi preduzimaju odgovarajuće mere. Radi na terenu kao i u zatvorenom prostoru, laboratorijama.

Tehničar zaštite od požara

Civilna bezbednost Spretnost ruku i prstiju

Broj godina školovanja: 4
Tehničari zaštite od požara (vatrogasci) štite ljude i imovinu ugrožene požarom. Pored gašenja požara, vatrogasci istovremeno mogu spasavati ljude i pružati prvu pomoć, provetravati prostorije zahvaćene dimom, iznositi stvari iz prostorija zahvaćenih požarom i obavljati niz drugih poslova. Osim što spasavaju ljude i imovinu, vatrogasci pomažu i u drugim opasnostima, kao što su poplave, olujno nevreme, saobraćajne, ekološke i druge nezgode, nesreće i katastrofe.

Tekstilni tehničar

Industrijska proizvodnja Spretnost ruku i prstiju

Broj godina školovanja: 4
Učestvuje u stvaranju različitih vrsta materijala u fabrikama tekstila, primenom proizvodnih procesa predenja, tkanja i pletenja. Kontroliše rad mašina i proizvoda. Bavi se i oplemenjivanjem tekstila. Stara se o efikasnom organizovanju proizvodnje, kontroli tehnološkog procesa i kvalitetu rada i proizvoda. Poznaje poslove na predenju vlakana od pamuka, vune i sintetike, premotavanju pređe na kalemove, pripremi osnove i potke… Poznaje proizvodnju na razbojima i mašinama za pletenje. Posao obavlja u zatvorenim prostorijama, stojeći i u pokretu. Izložen je buci, tekstilnoj prašini, povišenoj temperaturi, vlazi i mirisu hemikalija.

Tesar

Savremeni zanati Građevinarstvo i arhitektura Spretnost ruku i prstiju Shvatanje odnosa u ravni i prostoru

Broj godina školovanja: 3
Ručno i mašinski obrađuje drvo, izrađuje drvene elemente, sastavlja drvene konstrukcije krovova. Izrađuje, montira i demontira skele, oplate, platforme, zaštitne ograde, prilazne rampe za objekat. Koristi planove i crteže na osnovu kojih kroji drvene konstrukcije i građu. Radi u građevinskim firmama (visokogradnji, niskogradnji, hidrogradnji) ili u zanatstvu, na otvorenom prostoru, na visini, u stalnom pokretu, stojeći ili pognut. Izložen je različitim vremenskim prilikama.

Turistički tehničar

Trgovina, ugostiteljstvo i turizam Snalaženje sa ljudima Snalaženje sa brojevima Snalaženje sa rečima

Broj godina školovanja: 4
Daje potrebna obaveštenja, predlaže, ugovara i organizuje turističke aranžmane (izlete, ekskurzije, stručne skupove, itd). Obezbeđuje vize, pravi proračune cena turističkih usluga. Priprema rezervacije za smeštaj, karte i prateću dokumentaciju za putnike. Posreduje između putnika, hotela i prevoznika sa ciljem da se obezbedi kvalitetna, komforna usluga. Kao recepcioner prihvata i organizuje smeštaj hotelskih gostiju. Radi u turističkim agencijama, hotelima... Pretežno radi u kancelarijama i drugim poslovnim prostorijama uz korišćenje računara. Često je u kontaktu sa ljudima.

Tehničar vuče

Saobraćaj i telekomunikacije Spretnost ruku i prstiju Shvatanje načina rada mašina i uređaja

Broj godina školovanja: 4
Upravlja lokomotivom, prevozeći vozom putnike i teret. Unutar železničke stanice posebnom lokomotivom pomera i razmešta vagone po kolosecima radi sastavljanja ili rastavljanja kompozicija. Kad stanično osoblje sastavi voz, zajedno s pregledačem vagona, proverava ispravnost kočnica. Prati signalizaciju staničnog i drugog voznog osoblja, ranžirne i izlazne signale. Prati signalizaciju uz prugu i upravlja se prema njima. Može voziti sam ili može imati pomoćnika. Ukoliko dođe do kvara lokomotive na otvorenoj pruzi, nastoji da ga otkloni i o tome obaveštava dispečera. Nakon dolaska u stanicu, stanično osoblje odvaja lokomotivu od kompozicije, vozovođa je odvozi, isključuje i obaveštava o eventualnoj potrebi za popravkom.


Pogledaj zanimanja koja počinju slovom: ABCDEFGHIJKLMNOPRSTUVZŠĆČ

Pogledaj koja se zanimanja nalaze u sledećim grupama:

Lična i društvena briga o ljudima
Rad na pružanju pomoći ljudima
Rad na pružanju pomoći ljudima
Lične usluge
Lične usluge
Rad sa biljkama i životinjama
Rad sa biljkama
Rad sa biljkama
Rad sa životinjama
Rad sa životinjama
Kultura, umetnost i mediji
Kultura i umetnost
Kultura i umetnost
Javno informisanje i mediji
Javno informisanje i mediji
Odbrana, bezbednost i zaštita
Vojska i policija
Vojska i policija
Civilna bezbednost
Civilna bezbednost

Realizacija: NSZ u saradnji sa PBILD programom UN

Ministarstvo rada i socijalne politike Srbija     PBILD            

Copyright © NSZ. All rights reserved. | Dizajn i realizacija: Agencija Citlik i Crystalic design

Preuzmi PDF