Zanimanja


U obrazovnom sistemu postoji veliki broj obrazovnih profila / zanimanja. Napominjemo da su nazivi zanimanja i obrazovnih profila ponekad isti. U Konkursu za upis u srednju školu, koji izdaje Ministarstvo prosvete i nauke, navedeni su obrazovni profili. Neki od njih su ogledni. Uslovi se svake školske godine menjaju, pa zato obrati pažnju. Slede opisi koji će ti pomoći da se bolje informišeš. Napominjemo da je ovo pojednostavljen način podele zbog lakšeg korišćenja vodiča.

Ekonomija, pravo i administracija

Bankarski službenik

Ekonomija, pravo i administracija Snalaženje sa brojevima Snalaženje sa rečima

Broj godina školovanja: 4
Obavlja poslove vezane za dinarske i devizne račune stanovništva i pravnih lica, poslove sa trezorom i sefovima, hartijama od vrednosti, gotovinom itd. Sprovode različite vrste knjiženja i drugih procedura banke ili finansijske organizacije u kojoj radi, kao što su na primer štedionice, štedno-kreditne zadruge, pošte. Rad sa novcem zahteva znatnu pažnju i usredsređenost na posao zbog izrazite odgovornosti, koja podrazumeva i stalnu i strogu kontrolu rada. Ukoliko se radi na šalteru potrebno je strpljenje jer se pored osnovnih poslova, klijentima daju različite informacije i uputstva. Ponekad se radi u smenama.

Ekonomski tehničar

Ekonomija, pravo i administracija Snalaženje sa ljudima Snalaženje sa brojevima Snalaženje sa rečima

Broj godina školovanja: 4
Obavlja knjigovodstvene, računovodstvene, finansijske, komercijalne, ili jedan deo poslova u oblasti marketinga i istraživanja tržišta. Vodi blagajničko poslovanje, popunjava knjigovodstvena dokumenta, knjiži poslovne promene, sastavlja izveštaj o poslovanju. Po potrebi obavlja gotovinski i bezgotovinski platni promet. Radi uglavnom u kancelariji ili na šalteru, sedeći, uz upotrebu računara. Osim snalaženja sa brojevima, za uspeh u ovom zanimanju važni su odgovnost, tačnost, sistematičnost i razvijene veštine komunikacije.

Finansijski administrator

Ekonomija, pravo i administracija Snalaženje sa brojevima Snalaženje sa rečima

Broj godina školovanja: 4
Finansijski administrator obavlja različite finansijske poslove (platni promet, obračun i knjiženje dokumentacije, obračun troškova poslovanja, rashoda i prihoda firme, evidentiranje plaćenih faktura, obračunavanje poreza i doprinosa na zarade, kontrola arhiviranje itd.) Finansijski administrator priprema i izrađuje različite izveštaje, popunjava i kontroliše ispravnost dokumentacije (računa, spiskova ugovora, priznanica), formira i vodi kartoteku i datoteku, a može obavljati i druge administrativne poslove. Posao obavlja u zatvorenom prostoru, u kancelarijskim uslovima. U radu koristi računar i kancelarijsku opremu.

Komercijalista

Ekonomija, pravo i administracija Snalaženje sa ljudima Snalaženje sa brojevima Snalaženje sa rečima

Broj godina školovanja: 4
Tipični radni zadaci komercijaliste su kontaktiranje sa dobavljačima i kupcima i ugovaranje prodaje proizvoda i usluga. Za obavljanje posla komercijaliste potrebne su informacije i znanja iz oblasti kvaliteta robe, praćenje i proučavanje propisa iz područja trgovine, uvid u cene i pojavljivanje novih proizvoda i usluga na tržištu, kao i dobre veštine komunikacije. Takođe, radi na pronalaženju novih klijenata, obezbeđuje kvalitetan transport robe. Radi administrativne i druge kancelarijske poslove. Većina oglasa za posao zahteva da komercijalista poseduje vozačku dozvolu B kategorije - u poslednje vreme se najviše traže terenski komercijalisti. Za razliku od toga, obrazovni profil komercijalista (4) osposobljava za rad u svim sektorima veletrgovinskih i spoljnotrgovinskih preduzeća, dakle prvenstveno za kancelarijski rad.

Poslovni administrator

Ekonomija, pravo i administracija Snalaženje sa ljudima Snalaženje sa brojevima Snalaženje sa rečima

Broj godina školovanja: 4
Planira i organizuje rad kancelarijskog poslovanja. Prima, pregleda, beleži, raspoređuje, arhivira i šalje poštu i spise. Radi na kadrovskim poslovima - vodi dokumentaciju, izdaje rešenja, vodi evidenciju o prisutnosti na poslu. Organizuje sastanke i vodi poslovnu korespodenciju. Tokom školovanja stiče znanja iz oblasti prava, ekonomije i administracije, marketinga i menadžmenta preduzeća. Radi u kancelariji, sedeći, uz upotrebu računara, kancelarijskog materijala i pribora.

Pravni tehničar

Ekonomija, pravo i administracija Snalaženje sa ljudima Snalaženje sa rečima

Broj godina školovanja: 4
Prema nalogu pravnika piše rešenja i odluke, radi na overama potpisa, rukopisa, prepisa, obrađuje poštu. Evidentira i obrađuje različite podatke. Koristi znanja iz poslovne prepiske i matične evidencije, kao i osnovna znanja iz pravnog postupka i pravnog prometa. Posao pravnog tehničara podrazumeva kako rad sa ljudima tako i obradu dokumenata. Radi u službama organa uprave i lokalne samouprave kao i na poslovima iz oblasti radnih odnosa. Posao obavlja u kancelariji sedeći, uz upotrebu računara, kancelarijskog materijala i pribora.

Službenik osiguranja

Ekonomija, pravo i administracija Snalaženje sa ljudima Snalaženje sa brojevima Snalaženje sa rečima

Broj godina školovanja: 4
Službenik ili agent osiguranja može da prodaje različite vrste polisa osiguranja: na pr. životno, imovinsko, zdravstveno, penzijsko osiguranje itd. Savetuje korisnike da izaberu odgovarajuću polisu osiguranja koja najbolje štiti njihove interese. Posao se sastoji od pripreme izveštaja, prikupljanja podataka o nastaloj šteti i ispitivanja mogućnosti isplate osiguranja. Takođe, vrši kontrolu naplate osiguranja u skladu sa predviđenom procedurom. Agent osiguranja može da radi za određenu agenciju ili nezavisno, za više osiguravajućih društava. Radi u kancelariji. Ukoliko je u timu za procenu štete deo radnog vremena provodi na terenu, što može biti i van uobičajenog radnog vremena.


Pogledaj zanimanja koja počinju slovom: ABCDEFGHIJKLMNOPRSTUVZŠĆČ

Pogledaj koja se zanimanja nalaze u sledećim grupama:

Lična i društvena briga o ljudima
Rad na pružanju pomoći ljudima
Rad na pružanju pomoći ljudima
Lične usluge
Lične usluge
Rad sa biljkama i životinjama
Rad sa biljkama
Rad sa biljkama
Rad sa životinjama
Rad sa životinjama
Kultura, umetnost i mediji
Kultura i umetnost
Kultura i umetnost
Javno informisanje i mediji
Javno informisanje i mediji
Odbrana, bezbednost i zaštita
Vojska i policija
Vojska i policija
Civilna bezbednost
Civilna bezbednost

Realizacija: NSZ u saradnji sa PBILD programom UN

Ministarstvo rada i socijalne politike Srbija     PBILD            

Copyright © NSZ. All rights reserved. | Dizajn i realizacija: Agencija Citlik i Crystalic design

Preuzmi PDF