Zanimanja


U obrazovnom sistemu postoji veliki broj obrazovnih profila / zanimanja. Napominjemo da su nazivi zanimanja i obrazovnih profila ponekad isti. U Konkursu za upis u srednju školu, koji izdaje Ministarstvo prosvete i nauke, navedeni su obrazovni profili. Neki od njih su ogledni. Uslovi se svake školske godine menjaju, pa zato obrati pažnju. Slede opisi koji će ti pomoći da se bolje informišeš. Napominjemo da je ovo pojednostavljen način podele zbog lakšeg korišćenja vodiča.

Geologija, rudarstvo, hidrometeorologija

Geološki tehničar za geotehniku i hidrogeologiju

Geologija, rudarstvo, hidrometeorologija Spretnost ruku i prstiju Shvatanje odnosa u ravni i prostoru Shvatanje načina rada mašina i uređaja

Broj godina školovanja: 4
Rukuje geotehničkom i hidrogeološkom opremom za terenska i laboratorijska ispitivanja. Snima i obrađuje terenske i laboratorijske podatke i informacije. Učestvuje u izradi geotehničkih proračuna i grafičke dokumentacije. U laboratorijama određuje fizička i mehanička svojstva tla i stena. Radi na poboljšanju tla - podloge u zavisnosti da li se predviđa izgradnja objekata visokogradnje, saobraćajnice, hidrotehničkih objekata... Ispituje reakcije objekata u različitim fazama izgradnje, od projektovanja do eksploatacije. Radi u zatvorenom i na otvorenom prostoru, uz upotrebu veoma precizne opreme, uređaja i alata.

Geološki tehničar za istraživanje mineralnih sirovina

Geologija, rudarstvo, hidrometeorologija Spretnost ruku i prstiju Shvatanje odnosa u ravni i prostoru Snalaženje sa brojevima

Broj godina školovanja: 4
Izučava i istražuje različite mineralne sirovine. Pomaže u prikupljanju uzoraka stena, fosila, ruda i beleži podatke o njihovom geografskom položaju. Uzorke odnosi u laboratoriju, gde ih čisti, pregleda i opisuje. Ako radi na naftnim bušotinama i u rudnicima prati proces bušenja ili iskopavanja. Takođe,može da radi u uredima gde priprema numeričke podatke za dalje analize, iscrtava tablice i profile, crta i boji geološke karte. Svoje podatke i analize predaje geolozima, koji ih koriste za rešavanje problema. Rad na terenu može podrazumevati dugo hodanje, stajanje i izloženost lošim vremenskim uslovima. U laboratoriji rizik je rad s opasnim hemikalijama. Često je izložen delovanju buke, prašine, dima, neprijatnih mirisa i velikih temperaturnih promena.

Hidrološki tehničar

Geologija, rudarstvo, hidrometeorologija Shvatanje načina rada mašina i uređaja Snalaženje sa brojevima

Broj godina školovanja: 4
Posmatra, meri, prikuplja podatke o vodostaju, protoku, temperaturi vode, pojavi leda na rekama. Vrši hidrološke analize i studije. Dragoceni su saradnici u izradi prognoza i upozorenja na vanredne pojave kao što su poplave. Izučava korišćenje vodnih snaga za proizvodnju električne energije, prati snabdevanje naselja vodom, prati odvodnjavanje i navodnjavanje zemljišta, reguliše plovne puteve i pristaništa, sistematski prati režim podzemnih voda. Mogu da rade u hidrometeorološkim zavodima, vodovodima, hidroelektranama, plovnim putevima. Većinu vremena provodi na terenu, a može da radi i u zatvorenom prostoru.

Meteorološki tehničar

Geologija, rudarstvo, hidrometeorologija Snalaženje sa brojevima

Broj godina školovanja: 4
Obavlja poslove merenja i osmatranja meteoroloških pojava, uglavnom na meteorološkim stanicama i aerodromima. Meri količinu padavina, vlažnost i pritisak vazduha, brzinu vetra, kretanje oblačnosti, itd., i rezultate unosi u bazu podataka. Proverava njihovu tačnost, a podatke obrađuje različitim matematičkim i statističkim metodama, koristeći specijalnu opremu i uređaje. Radi na radarskim i satelitskim sistemima, vrši prenos i razmenu podataka, upravlja obaveštajnim sistemom, pomaže u izradi vremenske prognoze i nezamenljiv je saradnik protivgradne odbrane. Radi u zatvorenom i na otvorenom prostoru.

Rudarski tehničar

Geologija, rudarstvo, hidrometeorologija Spretnost ruku i prstiju Shvatanje odnosa u ravni i prostoru Shvatanje načina rada mašina i uređaja

Broj godina školovanja: 4
Vodi tehnološki proces eksploatacije ruda (podzemne ili površinske). Učestvuje u izradi i sprovodi plan održavanja mehanizacije, opreme i uređaja. Kontroliše njihovu ispravnost, obezbeđuje potrošni materijal. Stara se o transportu i vrši kontrolu proizvodnje. Može da radi i kao rudarski dispečer, serviser rudarske opreme i uređaja za spasavanje ili kao operater na postrojenjima za istraživanje i proizvodnju nafte i gasa. Radi u zatvorenom i na otvorenom prostoru, ali i ispod površine zemlje.

Rukovalac mehanizacijom u površinskoj eksploataciji

Geologija, rudarstvo, hidrometeorologija Spretnost ruku i prstiju Shvatanje odnosa u ravni i prostoru Shvatanje načina rada mašina i uređaja

Broj godina školovanja: 3
Rukuje mašinama za otkop, utovar, istovar i transport materijala: bageri, buldožeri, rovokopači, skreperi, grejderi, kamioni-kiperi, sredstva šinskog transporta, transportne trake, separatori, drobilice... Vodi računa o održavanju mašina, proverava njihov rad i njihovu ispravnost, otklanja manje kvarove. Pregleda teren i zonu rada mehanizacije. Poslovi se obavljaju na otvorenom prostoru uz prisustvo buke i prašine. Radi se po potrebi u smenama.


Pogledaj zanimanja koja počinju slovom: ABCDEFGHIJKLMNOPRSTUVZŠĆČ

Pogledaj koja se zanimanja nalaze u sledećim grupama:

Lična i društvena briga o ljudima
Rad na pružanju pomoći ljudima
Rad na pružanju pomoći ljudima
Lične usluge
Lične usluge
Rad sa biljkama i životinjama
Rad sa biljkama
Rad sa biljkama
Rad sa životinjama
Rad sa životinjama
Kultura, umetnost i mediji
Kultura i umetnost
Kultura i umetnost
Javno informisanje i mediji
Javno informisanje i mediji
Odbrana, bezbednost i zaštita
Vojska i policija
Vojska i policija
Civilna bezbednost
Civilna bezbednost

Realizacija: NSZ u saradnji sa PBILD programom UN

Ministarstvo rada i socijalne politike Srbija     PBILD            

Copyright © NSZ. All rights reserved. | Dizajn i realizacija: Agencija Citlik i Crystalic design

Preuzmi PDF