Zanimanja


U obrazovnom sistemu postoji veliki broj obrazovnih profila / zanimanja. Napominjemo da su nazivi zanimanja i obrazovnih profila ponekad isti. U Konkursu za upis u srednju školu, koji izdaje Ministarstvo prosvete i nauke, navedeni su obrazovni profili. Neki od njih su ogledni. Uslovi se svake školske godine menjaju, pa zato obrati pažnju. Slede opisi koji će ti pomoći da se bolje informišeš. Napominjemo da je ovo pojednostavljen način podele zbog lakšeg korišćenja vodiča.

Rad na pružanju pomoći ljudima

Fizioterapeutski tehničar

Rad na pružanju pomoći ljudima Snalaženje sa ljudima Spretnost ruku i prstiju Snalaženje sa rečima

Broj godina školovanja: 4
U dogovoru sa lekarem primenjuje razne postupke terapije primenom struje, toplote, hlađenja, ultrazvuka i masaže (ručno i uz pomoć raznih aparata) da bi se sprečile trajne posledice bolesti i ozleda. Povećava pokretljivost i ublažava bolove pacijentima, podučava ih i motiviše da sami vežbaju i služe se štakama, protezama, kolicima i drugim pomagalima. Bolesnicima, deci i omladini daje savete o pravilnom kretanju i držanju tela. Radi u zatvorenoj prostoriji. Tokom masaže prilagođava položaj svog tela položaju pacijenta i koristi fizičku snagu, kao i spretnost ruku i prstiju.

Ginekološko - akušerska sestra / tehničar

Rad na pružanju pomoći ljudima Snalaženje sa ljudima Spretnost ruku i prstiju Snalaženje sa rečima

Broj godina školovanja: 4
Priprema trudnice za porođaj i pomaže prilikom istog. Priprema instrumente i vrši sterilizaciju instrumenata i sprovodi potrebnu terapiju. Priprema hirurški i drugi materijal (destilovanu vodu, boce sa kiseonikom, materijal za infuziju, transfuziju itd). Brine o higijeni aparata porođajne sale. U slučaju težeg porođaja priprema terapiju za porodilju i novorođenče. Zbrinjava novorođenčad, održava higijenu porodilja i pacijentkinja. Vodi neophodnu medicinsku dokumentaciju: porođajni protokol i protokol matičnih prijava itd. Radi u domovima zdravlja i stacionarnim ginekološko-akušerskim klinikama i bolnicama. Ukoliko ne radi u porodilištu, već u domu zdravlja ili drugoj zdravstvenoj ustanovi gde se obavljaju pregledi, pomaže ginekologu u radu: priprema instrumente, vrši sterilizaciju i sl.

Laboratorijski tehničar

Rad na pružanju pomoći ljudima Spretnost ruku i prstiju Snalaženje sa brojevima

Broj godina školovanja: 4
Vrši različite analize biološkog materijala (npr. krvi, mokraće, pljuvačke) koje su značajne za postavljanje dijagnoza i praćenje toka bolesti pacijenata. Izvodi dijagnostičke i dr. analize u hematološkim, mikrobiološkim, parazitološkim, biohemijskim i laboratorijama za epidemiološka merenja i sanitarnu hemiju. Posao obavlja u laboratorijama koje su, sve češće, opremljene kompjuterizovanim sistemima za izvođenje analiza. Pri opredeljivanju za ovaj obrazovni profil posebno je značajno odsustvo preosetljivosti na krv i telesne izlučevine (mučnina, nesvestica).

Maser

Rad na pružanju pomoći ljudima Snalaženje sa ljudima Spretnost ruku i prstiju Snalaženje sa rečima

Broj godina školovanja: 3
Specijalnim pokretima ruku ili uz pomoć aparata, maser primenjuje posebne tehnike rada kojima ublažava napetost mišića i smiruje bolove, popravlja izgled kože, doprinosi opuštanju i detoksikaciji organizma (oslobađanje organizma od štetnih materija), hidrataciji kože (vlažnost, elastičnost kože…), smanjenju i uklanjanju celulita, modelovanju figure. Medicinskom terapijskom masažom daje doprinos bržem ozdravljenju i, svakako, pozitivno utiče na raspoloženje svojih pacijenata. Postoje razne vrste masaža: relaksaciona, terapijska, kozmetička, sportska... Mogu da rade u nekoj od medicinskih ustanova, rehabilitacionim i kozmetičkim centrima ili samostalno. Dobri maseri treba da imaju usklađene pokrete tela, izraženu spretnost ruku, prstiju i šake, gipkost i preciznost. Poželjna je i fizička snaga i izdržljivost.

Medicinska sestra - tehničar

Rad na pružanju pomoći ljudima Snalaženje sa ljudima Spretnost ruku i prstiju Snalaženje sa rečima

Broj godina školovanja: 4
Neguje bolesnike prema savetu lekara. Primenjuje propisanu terapiju, priprema pacijenta za dijagnostičke i terapijske tretmane, uzima i šalje biološki materijal na laboratorijske analize. Posmatra, meri i prati vitalne funkcije (temperatura, puls, pritisak) pacijenta. Održava higijenu bolesnika. Održava kontakte između pacijenta i rodbine. Posao obavlja, uglavnom, u zatvorenoj prostoriji, uz primenu osnovnih medicinskih instrumenata. Za uspeh u ovom poslu veoma je značajno odsustvo gadljivosti i preosetljivosti na krv i telesne izlučevine, a za zadovoljstvo pacijenata iskreno saosećanje sa njihovim tegobama, ljubaznost i želja da se pomogne.

Medicinska sestra - vaspitač

Rad na pružanju pomoći ljudima Snalaženje sa ljudima Spretnost ruku i prstiju Snalaženje sa rečima

Broj godina školovanja: 4
Radi u obdaništima sa zdravom decom od 1 - 3 godine, na poslovima nege i vaspitanja. Učestvuje aktivno u formiranju higijenskih, kulturnih i radnih navika dece. Povija i presvlači decu, hrani ih, igra se sa njima. Radni zadaci uključuju: prijem dece u ustanovu za dečji boravak (sanitarna provera), sprovođenje lične higijene dece ranog uzrasta, sprovođenje terapije u ustanovama za dečji boravak, dezinfekciju i sterilizaciju opreme, igračaka i ostalog materijala, pripremanje dece za preventivne zdravstvene preglede i pomaganje lekaru pri pregledu. Sarađuje sa roditeljima i radi na njihovom zdravstvenom vaspitanju. Planira i ostvaruje vaspitni rad u grupi, organizuje slobodne i usmerene aktivnosti dece, priprema prostor i vaspitni materijal za igru. Vodi pedagošku i zdravstvenu dokumentaciju. Za ovaj posao važno je da se ima puno strpljenja i razumevanja. Važno je i odsustvo gadljivosti na telesne izlučevine, kao i izvestan stepen fizičke snage i izdržljivosti budući da je potrebno podizati i presvlačiti malu decu.

Pedijatrijska sestra - tehničar

Rad na pružanju pomoći ljudima Snalaženje sa ljudima Spretnost ruku i prstiju Snalaženje sa rečima

Broj godina školovanja: 4
Pomaže dečjem lekaru (pedijatru) u zaštiti zdravlja i lečenju dece. Po potrebi primenjuje propisanu terapiju, previja, priprema pacijente za pregled i razne intervencije, uzima i šalje biološki materijal na laboratorijske analize, steriliše instrumenate, vodi računa o redovnoj vakcinaciji i sistematskim pregledima. Vodi evidenciju o utrošku materijala, popunjava recepte, sređuje kartoteku. Sa zdravom decom radi u predškolskim ustanovama, gde, uz medicinske sestre – vaspitače, brine o deci mlađeg uzrasta (do 3 godine). Kontroliše njihovo zdravlje i higijenu i pomaže u stvaranju dobrih navika. Radi u zatvorenom prostoru, u domovima zdravlja, dečijim bolnicama ili u ambulantama pretežno stojeći i u pokretu.

Stomatološka sestra - tehničar

Rad na pružanju pomoći ljudima Snalaženje sa ljudima Spretnost ruku i prstiju Snalaženje sa rečima

Broj godina školovanja: 4
Pomaže lekaru - stomatologu da obavi sledeće poslove: popravke, lečenje, vadjenje zuba i sl. Priprema zubarske uredjaje, instrumente, lekove i poteban materijal, kako bi sve blagovremeno bilo dostupno stomatologu. Prati rad stomatologa, dodaje mu potrebne instrumente, lekove, tampone, anestetike. Steriliše i održava instrumente. Proziva pacijente, zakazuje, priprema pacijente za rendgenska snimanja, vodi evidenciju o uslugama, utrošku materijala, popunjava recepte, sređuje kartoteku. Radi u ambulantama, pretežno stojeći i u pokretu.

Zdravstveni negovatelj

Rad na pružanju pomoći ljudima Snalaženje sa ljudima Spretnost ruku i prstiju Snalaženje sa rečima

Broj godina školovanja: 3
Neguje nemoćne, nepokretne i slabo pokretne pacijente. Posao podrazumeva nameštanje kreveta, menjanje posteljine, pomoć nepokretnima pri promeni položaja tela u krevetu, pomoć pri ustajanju, odlasku do toaleta, hranjenje, oblačenje, kupanje, umivanje i održavanje pacijentove okoline. Prate pacijente na preglede ili ih izvode u šetnju. Posao obavljaju po uputstvu i uz nadzor lekara i medicinskih sestara. Mogu da rade u bolnicama, domovima za stara lica i sličnim ustanovama. Većinu radnog vremena stoje ili hodaju. Poželjno je da budu fizički jaki i izdržljivi. Mogu da rade i u noćnoj smeni, kao i praznicima i vikendom.

Zubni tehničar

Rad na pružanju pomoći ljudima Spretnost ruku i prstiju Shvatanje odnosa u ravni i prostoru Shvatanje načina rada mašina i uređaja

Broj godina školovanja: 4
Bavi se izradom zubnih krunica, nadogradnjom zuba i mostova i izradom delimičnih i potpunih zubnih proteza. Na osnovu otisaka koje od pacijenta uzima lekar – stomatolog, pravi gipsani kalup koji mu je osnova za dalji rad. Koristi porcelan, veštačke smole i druge savremene veštačke materijale, a u pojedinim fazama rada i vosak, gips i dr. Radi u zubotehničkim laboratorijama, sedeći. Za ovaj posao je važno strpenje, preciznost, spretnost prstiju i ruku. Radi se pretežno individualno a glavni saradnik je stomatolog protetičar.


Pogledaj zanimanja koja počinju slovom: ABCDEFGHIJKLMNOPRSTUVZŠĆČ

Pogledaj koja se zanimanja nalaze u sledećim grupama:

Lična i društvena briga o ljudima
Rad na pružanju pomoći ljudima
Rad na pružanju pomoći ljudima
Lične usluge
Lične usluge
Rad sa biljkama i životinjama
Rad sa biljkama
Rad sa biljkama
Rad sa životinjama
Rad sa životinjama
Kultura, umetnost i mediji
Kultura i umetnost
Kultura i umetnost
Javno informisanje i mediji
Javno informisanje i mediji
Odbrana, bezbednost i zaštita
Vojska i policija
Vojska i policija
Civilna bezbednost
Civilna bezbednost

Realizacija: NSZ u saradnji sa PBILD programom UN

Ministarstvo rada i socijalne politike Srbija     PBILD            

Copyright © NSZ. All rights reserved. | Dizajn i realizacija: Agencija Citlik i Crystalic design

Preuzmi PDF