Zanimanja


U obrazovnom sistemu postoji veliki broj obrazovnih profila / zanimanja. Napominjemo da su nazivi zanimanja i obrazovnih profila ponekad isti. U Konkursu za upis u srednju školu, koji izdaje Ministarstvo prosvete i nauke, navedeni su obrazovni profili. Neki od njih su ogledni. Uslovi se svake školske godine menjaju, pa zato obrati pažnju. Slede opisi koji će ti pomoći da se bolje informišeš. Napominjemo da je ovo pojednostavljen način podele zbog lakšeg korišćenja vodiča.

Mašinstvo

Automehaničar

Savremeni zanati Mašinstvo Spretnost ruku i prstiju Shvatanje načina rada mašina i uređaja

Broj godina školovanja: 3
Obavlja tekuće održavanje i popravku motornih vozila. Proverava ispravnost vozila i utvrđuje uzrok kvara. Opravku najčešće obavlja zamenom neispravnih delova motora, kočionog, upravljačkog i ostalih mehaničkih sistema motornih vozila. Pored toga održava električne uređaje na motoru. Proverava funkcionisanje popravljenog (zamenjenog) dela i vozila u celini. Može da radi u auto - servisima i radionicama preduzeća koje imaju vozni park. Tada popravlja različite vrste vozila, a u fabrikama za proizvodnju automobila radi specijalizovan posao za određeni deo i tip automobila. Može da radi i u prodavnici autodelova. Radi, po pravilu, u zatvorenom prostoru. Položaj tela prilagođava položaju kvara na vozilu te često radi u ležećem položaju. Tokom školovanja postoji mogućnost da se obuči za vožnju za "B" ili "C" kategoriju.

Aviotehničar

Mašinstvo Spretnost ruku i prstiju Shvatanje odnosa u ravni i prostoru Shvatanje načina rada mašina i uređaja

Broj godina školovanja: 4
Radi u službi tehničke pripreme na održavanju aviona i drugih vazduhoplova, vodi računa o elementima, strukturi i pogonu aviona. Pregleda pre pletanja ispravnost vazduhoplova u celini i pojedinih njegovih delova. Proverava uređaje i instalacije u pilotskoj i putničkoj kabini, kontroliše spoljne površine trupa, repa, protiv-požarnih instalacija, rad motora... U slučaju uočene neispravnosti popravlja na licu mesta ili po potrebi demontira neispravan uređaj, upućuje ga u radionicu na popravku, a zatim ugrađuje novi i proverava njegovu ispravnost. Radi u zatvorenom (hangari) ili na otvorenom prostoru, povremeno na visini.  Prilikom izbora ovog zanimanja treba voditi računa o tome da se rad odvija u zatvorenom prostoru, uz prisustvo buke.

Bravar / mašinbravar

Industrijska proizvodnja Mašinstvo Spretnost ruku i prstiju Shvatanje odnosa u ravni i prostoru

Broj godina školovanja: 3
Izrađuje i popravlja rezni i stezni alat, ograde, brave, ključeve, mehanizme za vrata i prozore... Obrađuje limove, profile i cevi, izrađuje metalni nameštaj. Vrši montažne radove na građevinskim objektima. Upoznaje se sa tehničkom dokumentacijom i na osnovu nje vrši izbor alata i materijala, obrađuje metalne predmete rezanjem, bušenjem, varenjem... Pri radu koristi pneumatski čekić, bušilicu, aparate za zavarivanje, ručni i merni alat, pribor za održavanje. Radi u zatvorenom ili na otvorenom prostoru, često na visini. Obavlja održavanje i opravku alatnih mašina, opreme, uređaja i instalacija.

Mašinski tehničar za kompjutersko konstruisanje

Mašinstvo Shvatanje odnosa u ravni i prostoru Shvatanje načina rada mašina i uređaja Snalaženje sa brojevima

Broj godina školovanja: 4
Nekadašnji način rada u klasičnom mašinstvu gde su se koristile table, papir, lenjiri, rapidografi, šestari itd, suviše je spor i naporan u odnosu na posebne softvere koji se sada koriste. Pored obrazovanja iz klasičnog mašinstva (tehničko crtanje, mehanika, mašinski elementi, mašinski materijali i ostalo) stiču se potrebna znanja kojima se na savremen, precizan i brz način priprema tehnička dokumentacija. Kompjuterskom konstrukcijom se definiše oblik, dimenzije i kvalitet obrade mašinskih delova. Pomoću posebnih programa izrađuju se tehnički crteži i konstruišu mašinski elementi. Modeliraju se i spaju u složenije sisteme. Svi delovi se mogu sagledati u dve i u tri dimenzije. Radi se u savremenim konstrukcionim biroima, gde se primenjuje savremena računarska tehnika.

Mehaničar grejne i rashladne tehnike

Savremeni zanati Mašinstvo Spretnost ruku i prstiju Shvatanje odnosa u ravni i prostoru Shvatanje načina rada mašina i uređaja

Broj godina školovanja: 3
Instalira, kontroliše, održava i popravlja grejne, rashladne i uređaje za klimatizaciju. Pri instaliranju sistema za grejanje koristi nacrt po kome postavlja radijatore, cevi, pumpu, kotao... Pri montiranju rashladnih i uređaja za klimatizaciju sledi uputstva proizvođača o načinu montiranja opreme i povezivanja sa izvorima električne energije. Nakon instaliranja proverava rad celog sistema. Obavlja tekuće održavanje i kontrolu sistema i uređaja, a po potrebi vrši zamenu delova, otklanja kvarove. Radi u zatvorenom ili otvorenom prostoru, često na visini, u prinudnom, nepovoljnom položaju tela.

Mehaničar medicinske i laboratorijske opreme

Savremeni zanati Mašinstvo Spretnost ruku i prstiju Shvatanje načina rada mašina i uređaja

Broj godina školovanja: 3
Osposobljen je za pravilnu upotrebu, pripremu, održavanje i opravku medicinske opreme. Svrstava se u poslove precizne mehanike. Svoja znanja koristi za utvrđivanje kvarova, rastavljanje, opravku i sastavljanje pojedinih medicinskih uređaja. Takođe obavlja merenje i podešavanje mernih elemenata na medicinskoj opremi. Potrebno je da bude precizan, efikasan i da prati novine u svojoj struci jer se medicinska oprema stalno usavršava. Može da radi u u medicinskim ustanovama, preduzećima za proizvodnju medicinskih uređaja, rezervnih delova i pomagala, u servisima u sastavu prodavnica medicinske opreme. Takođe može biti osposobljen za obavljanje samostalne delatnosti.

Mehaničar privredne mehanizacije

Savremeni zanati Mašinstvo Spretnost ruku i prstiju Shvatanje načina rada mašina i uređaja

Broj godina školovanja: 3
Održava i popravlja mašine u poljoprivredi, rudarstvu, građevinarstvu: traktore, kombajne, sejačice, bagere, buldožere, rovokopače, drobilice, elevatore, mešalice... Može da obavlja i tekuće održavanje pogonskih mašina i uređaja. Pregleda i kontroliše ispravnost sklopova i uređaja: podešava prema uslovima rada, kao i nakon rada, čisti i podmazuje. Prilikom servisiranja ili intervencije na terenu obavlja pregled i ustanovljava uzrok kvara, rastavlja sklopove i uređaje, popravlja ili zamenjuje neispravni deo, pušta u probni rad. Obično radi u radionici, a po potrebi i na terenu.

Metalobrusač

Industrijska proizvodnja Mašinstvo Spretnost ruku i prstiju Shvatanje odnosa u ravni i prostoru

Broj godina školovanja: 3
Metalobrusač obrađuje razne predmete od metala specijalnim brusilicama i kontroliše tačnost i kvalitet obrade. U toku rada rukuje specijalnim – prethodno podešenim brusilicama. Za kontrolisanje i merenje koriste mikrometre, univerzalne uglomere. Rade u zatvorenom prostoru. Često su izloženi buci mašina. Rade uglavnom u stojećem položaju, a mogu podizati i teže predmete. Obavezno u toku rada nose zaštitna odela i naočare. Posao obavljaju samostalno. Međutim, čitav proces proizvodnje i obrade metala lančano je povezan, pa radnik na brusilici tesno sarađuje sa ostalim obrađivačima metala.

Operater mašinske obrade

Industrijska proizvodnja Mašinstvo Spretnost ruku i prstiju Shvatanje odnosa u ravni i prostoru

Broj godina školovanja: 3
Radi na opsluživanju i podešavanju automatskih, poluautomatskih, specijalnih i univerzalnih mašina. Proizvodi različite mašinske elemente za manje složene delove. Priprema mašine, alate i materijale za rad. Obradu materijala obavlja alatnim mašinama (strug, glodalica, bušilica i brusilica), ali i numerički upravljanim mašinama. Koristi i specijalne kompjuterske programe. Radi u zatvorenom prostoru, uglavnom stojeći.

Precizni mehaničar

Savremeni zanati Mašinstvo Spretnost ruku i prstiju Shvatanje odnosa u ravni i prostoru Shvatanje načina rada mašina i uređaja

Broj godina školovanja: 3
Popravlja i održava razne složene uređaje i u?estvuje u izradi fotoaparata, štampača, fotokopir aparata, video-kamera, medicinskih uređaja, uređaja u vazduhoplovima, mašina za šivenje, vaga i ostalih mernih instrumenata, fiskalnih kasa, oružja, uređaja u domaćinstvu - veš mašina, bojlera, grejnih tela, frižidera, miksera itd. Može se specijalizovati za posebnu oblast - računsku, medicinsku, optičku, oružarsku, mernu, ... Posebno značajna znanja koja stiče iz oblasti su mehanike i elektronike. Neophodno je da se stalno usavršava. Posao se obavlja u zatvorenom prostoru. U radu koristi posebne fine alate i instrumente, tako da je pored strpljenja neophodna spretnost prstiju i ruku i normalan vid.

Rukovalac / mehaničar poljoprivredne tehnike

Mašinstvo Spretnost ruku i prstiju Shvatanje načina rada mašina i uređaja

Broj godina školovanja: 3
Upravlja poljoprivrednim mašinama i priključcima: traktorima, kombajnima, mašinama za branje kukuruza, kosačicama, sejačicama, tanjiračama; mašinama za vađenje šećerne repe i sl. Održava, kontroliše i vrši jednostavnije popravke kvarova. Najčešće radi na poljoprivrednim dobrima, izložen različitim vremenskim uslovima, a prilikom čišćenja i održavanja mašina dejstvu štetnih hemikalija, benzina, ulja.

Tehničar mehatronike

Industrijska proizvodnja Mašinstvo Spretnost ruku i prstiju Shvatanje odnosa u ravni i prostoru Shvatanje načina rada mašina i uređaja

Broj godina školovanja: 4
Ovo zanimanje objedinjuje različita znanja i veštine iz područja iz oblasti elektronike, teorije sistema automatskog upravljanja, mehanike, hidraulike, pneumatike, računarstva, robotike i merenja. Tehničari mehatronike su osposobljeni da održavaju i popravljaju opremu i tehnička sredstva u različitim delatnostima (oblasti elektrotehnike, mašinstva, optike, medicine, itd). Mogu da održavaju i popravljaju medicinsku, mernu i regulacionu opremu, kancelarijske, kućne i optičke aparate, merne instrumente, pneumatske, hidraulične i električne uređaje itd.

Tehničar za kompjutersko upravljanje

Mašinstvo Shvatanje odnosa u ravni i prostoru Shvatanje načina rada mašina i uređaja

Broj godina školovanja: 4
Upravlja obradnim procesima savremenih, kompjuterski upravljanih mašina – CNC mašina (CNC - Computer Numerically Controlled) kojima se vrši obrada metala ili drugih materijala. Izrađuje geometrijski model mašinskog dela na kompjuteru i na osnovu njega pravi program potreban za obradu na CNC mašini. Ovaj profil zahteva određenu kreativnost i veštinu koje se stiču izradom velikog broja programa za obradu na CNC mašinama, ali i izradom velikog broja crteža i modela na kompjuteru.

Tehničar za robotiku

Industrijska proizvodnja Mašinstvo Shvatanje odnosa u ravni i prostoru Shvatanje načina rada mašina i uređaja Snalaženje sa brojevima

Broj godina školovanja: 4
Osposobljen je za rad na računarima, CNC mašinama i industrijskim robotima.To je multidisciplinarna naučna oblast koja objedinjuje poznavanje elektronskih sistema, mehatronskih komponenti i veštačke inteligencije. Njihova primena u realnom okruženju omogućava automatizaciju proizvodnje radi povećanja kvaliteta proizvoda, kraćeg vremena i manjih troškova proizvodnje. Roboti zamenjuju ljude na opasnim radnim mestima. Roboti se najčešće koriste za zavarivanje, za montažu, za obradu rezanjem (najčešće bušenje), kao merne mašine, za farbanje.

Zavarivač

Savremeni zanati Industrijska proizvodnja Mašinstvo Spretnost ruku i prstiju Shvatanje odnosa u ravni i prostoru

Broj godina školovanja: 3
Suštinu rada čini postupak kojim se ivice metala zagrevaju do tačke topljenja, da bi se u takvom stanju izvršilo spajanje. Postoje dve osnovne specijalnosti za zavarivače: gasni i elektro zavarivač. Na osnovu tehničko-tehnološke dokumentacije priprema, obavlja i kontroliše zavarivanje. Koristi posebne aparate za elektro ili gasno zavarivanje. Ovo zanimanje je veoma traženo. Varioci (zavarivači) koji se usavršavaju i poseduju posebne dokaze (ateste) o svojoj stručnosti, imaju mogućnost brzog zapošljavanja. Znanja i veštine se stiču na posebno organizovanim obukama. Rad se obavlja na otvorenom ali i u fabričkim halama, radionicama, često na visini. Pored preciznosti potrebna je i dobra psihofizička izdržljivost. Obavezno je korišćenje zaštitne opreme.


Pogledaj zanimanja koja počinju slovom: ABCDEFGHIJKLMNOPRSTUVZŠĆČ

Pogledaj koja se zanimanja nalaze u sledećim grupama:

Lična i društvena briga o ljudima
Rad na pružanju pomoći ljudima
Rad na pružanju pomoći ljudima
Lične usluge
Lične usluge
Rad sa biljkama i životinjama
Rad sa biljkama
Rad sa biljkama
Rad sa životinjama
Rad sa životinjama
Kultura, umetnost i mediji
Kultura i umetnost
Kultura i umetnost
Javno informisanje i mediji
Javno informisanje i mediji
Odbrana, bezbednost i zaštita
Vojska i policija
Vojska i policija
Civilna bezbednost
Civilna bezbednost

Realizacija: NSZ u saradnji sa PBILD programom UN

Ministarstvo rada i socijalne politike Srbija     PBILD            

Copyright © NSZ. All rights reserved. | Dizajn i realizacija: Agencija Citlik i Crystalic design

Preuzmi PDF