Zanimanja


U obrazovnom sistemu postoji veliki broj obrazovnih profila / zanimanja. Napominjemo da su nazivi zanimanja i obrazovnih profila ponekad isti. U Konkursu za upis u srednju školu, koji izdaje Ministarstvo prosvete i nauke, navedeni su obrazovni profili. Neki od njih su ogledni. Uslovi se svake školske godine menjaju, pa zato obrati pažnju. Slede opisi koji će ti pomoći da se bolje informišeš. Napominjemo da je ovo pojednostavljen način podele zbog lakšeg korišćenja vodiča.

Saobraćaj i telekomunikacije

Brodovođa

Saobraćaj i telekomunikacije Spretnost ruku i prstiju Shvatanje odnosa u ravni i prostoru Shvatanje načina rada mašina i uređaja

Broj godina školovanja: 3
Upravlja plovidbom i manevriše, određuje kurs i brzinu plovidbe broda, vodeći brigu o vremenskim uslovima (smanjenoj vidljivosti, uzburkanosti reke/mora, jačini vetra) i vrši signalizaciju ostalim brodovima o svom prisustvu. U slučaju havarije i potonuća broda, odgovoran je za spašavanje putnika, brodske posade ili tereta. Vodi brodski dnevnik o kretanju broda i prevozu tereta. Radi na otvorenom i u zatvorenom prostoru. Njegovo radno vreme je specifično: radi više meseci, odvojeno od mesta stanovanja i svoje porodice.

Kondukter u železničkom saobraćaju

Saobraćaj i telekomunikacije Snalaženje sa rečima

Broj godina školovanja: 3
Kondukter proverava i/ili naplaćuje karte putnicima u vozu prilikom putovanja. Stara se o smeštaju putnika, daje informacije o redu vožnje, usputnim stanicama, vodi računa o bezbednosti putnika i prtljaga i nastoji da putnicima omogući što prijatnije putovanje. Vodi propisanu dokumentaciju, brine o inventaru vagona. Za ovaj posao je karakterističan rad u smenama.

Mašinski tehničar motornih vozila

Saobraćaj i telekomunikacije Spretnost ruku i prstiju Shvatanje načina rada mašina i uređaja

Broj godina školovanja: 4
Utvrđuje ispravnost ili neispravnost motora i motornih vozila. Osposobljen je za vođenje tehničkog pregleda, servisiranje vozila, praćenje potrebe za rezervnim delovima, kao i za praćenje proizvodnje, održavanja i remonta motornih vozila. Poseduje teorijska i praktična znanja o motorima, motornim vozilima i njihovoj opremi, načinu funkcionisanja, pravilnom korišćenju i održavanju, kao i o osnovnim elementima amortizacije. U toku školovanja učenicima se kao obavezan deo nastave omogućava obuka za vozača B kategorije. Posle završene škole može da se zaposli u raznim ustanovama kao na primer u osiguranju, u servisima za tehnički pregled, u MUP-u, vojsci.

Mehatroničar za transportne sisteme aerodroma

Saobraćaj i telekomunikacije Spretnost ruku i prstiju Shvatanje načina rada mašina i uređaja

Broj godina školovanja: 4
Radi na složenim transportnim sistemima koji se odnose na tokove putnika, robe i prtljaga u vazdušnom saobraćaju. Održava sisteme i omogućava da se vazdušni saobraćaj nesmetano odvija. Testira mehatronski sistem, održava instalacije tog sistema i montira njegove komponente. Poseduje sledeća stručna znanja: priprema elektromašinskih materijala, hidraulika i pneumatika, električni pogoni i oprema, digitalna elektronika, merni pretvarači, mikrokontroleri, sistemi upravljanja, modelovanje sa analizom elemenata i konstruisanjem, testiranje i dijagnostika rada sistema, održavanja i montaža.

Nautički tehničar

Saobraćaj i telekomunikacije Spretnost ruku i prstiju Shvatanje odnosa u ravni i prostoru Shvatanje načina rada mašina i uređaja Snalaženje sa brojevima

Broj godina školovanja: 4
Upravlja brodom (postrojenjem i posadom), sastavlja konvoje, vodi brigu o teretu i/ili putnicima, organizuje održavanje i snabdevanje broda i vodi brodsku dokumentaciju. Upravlja brodom za vreme polaska, manevrisanja, plovidbe i pristajanja; upravlja ukrcavanjem i iskrcavanjem putnika ili tereta; organizuje održavanje i snabdevanje broda, kao i zaduženja članova posade; vodi brodsku dokumentaciju, prati hidrološku situaciju i stanje na plovnom putu i slično. Tokom rada nautički tehničar rukuje upravljačkim, navigacijskim i pomoćnim postrojenjem (pritezno ili sidreno vitlo), internim i eksternim komunikacijskim sredstvima (interfon, radiostanica) i radarom. Rad se obavlja u zatvorenom (komandni most) i na otvorenom prostoru, a organizuje se u dnevnim i noćnim smenama. Njegovo radno vreme je specifično: radi više meseci, odvojeno od mesta stanovanja i svoje porodice.

Tehničar drumskog saobraćaja

Saobraćaj i telekomunikacije Shvatanje odnosa u ravni i prostoru Shvatanje načina rada mašina i uređaja Snalaženje sa brojevima

Broj godina školovanja: 4
Organizuje usluge prevoza putnika ili tereta u gradskom, prigradskom, međugradskom i međunarodnom saobraćaju. Izrađuje red vožnje, izračunava cene putničkog i teretnog prevoza, vodi evidenciju i dokumentaciju za otpremničko-špediterske poslove. Vodi brigu o ispravnosti i ekonomičnosti voznog parka, vrši tehničke preglede, registraciju i osiguranje vozila. Vodi računa o bezbednosti vozila, putnika i tereta, prikuplja i analizira podatke o saobraćajnim prekršajima, nezgodama i zastojima. Poslove može da obavlja u zatvorenom prostoru: u kancelarijama, u radionicama za tehničke preglede, u skladištima, a povremeno i na otvorenom prostoru. Može da radi u saobraćajnim preduzećima, komunalnim ustanovama, preduzećima za tehnički pregled vozila, u policiji itd.

Tehničar ptt saobraćaja

Saobraćaj i telekomunikacije Shvatanje odnosa u ravni i prostoru Snalaženje sa brojevima Snalaženje sa rečima

Broj godina školovanja: 4
Obavlja sve poštanske usluge: preuzima od poštanskog centra sve vrste pošiljaka i novčanih dokumenata za dostavu i vrši raspodelu po dostavnim oblastima. Izrađuje poštansko-carinsku dokumentaciju koja prati pošiljke. Obavlja usluge novčanog poslovanja. Rukuje novcem i drugim blagajničkim sredstvima u skladu sa važećim propisima. Zadužuje i razdužuje poštare isplatnim dokumentima i novcem. U pitanju je odgovoran posao koji traži posvećenost i dobru koncentraciju.

Tehničar vazdušnog saobraćaja

Saobraćaj i telekomunikacije Shvatanje odnosa u ravni i prostoru Snalaženje sa brojevima Snalaženje sa rečima

Broj godina školovanja: 4
Pruža potrebne informacije i usluge putnicima, kontroliše prihvat i otpremu vazduhoplova na platformi/aerodromu, raspoređuje vazduhoplove na platformi/aerodromu. Asistira u pripremi leta i kontroli ispravnosti aerodromskih površina, objekata i instalacija. Obučen je da pored pružanja pomoći u pripremi leta za na zemlji, opslužuje klijente u aviokompaniji - zemaljske stjuardese/stjuarti. Radi u skladu sa evropskim standardima EASA (Evropska agencija za bezbednost vazdušnog saobraćaja) i sa Zakonom o vazdušnom saobraćaju naše zemlje.

Vozač motornih vozila

Saobraćaj i telekomunikacije Spretnost ruku i prstiju Shvatanje načina rada mašina i uređaja

Broj godina školovanja: 3
Upravlja raznim motornim vozilima, kamionima, autobusima, specijalnim vozilima. Prevozi robu i putnike, otklanja jednostavne kvarove na vozilu, vodi potrebnu dokumentaciju o prevozu tereta, nadzire utovar, istovar i zaštitu tereta tokom prevoza. Poznaje pravila u vezi bezbednosti i regulisanja saobraćaja, transportna prava, saobraćajnu psihologiju, osnove puteva, ulica i parkirališta. Putem praktičnog treninga i obučavanja i trogodišnjeg školovanja stiče dozvole B i C kategorija za motorna vozila i vozila za prevoz tereta. Rad obavlja pretežno sedeći u vozilu, izložen je vibracijama, buci, isparenjima goriva a na putu je izložen svim vremenskim uslovima. Može da radi u malim ili velikim firmama za prevoz putnika i robe, u medicinskim ustanovama, komunalnim službama, u taksi udruženjima itd. Ukoliko želi može da se dokvalifikuje za vozača specijalnih vozila ili da stekne specijalizaciju za instruktora vožnje.

Vozovođa

Saobraćaj i telekomunikacije Spretnost ruku i prstiju Shvatanje načina rada mašina i uređaja

Broj godina školovanja: 3
Upravlja lokomotivom, prevozeći vozom putnike i teret. Unutar železničke stanice posebnom lokomotivom pomera i razmešta vagone po kolosecima radi sastavljanja ili rastavljanja kompozicija. Kad stanično osoblje sastavi voz, zajedno s pregledačem vagona, proverava ispravnost kočnica. Prati signalizaciju staničnog i drugog voznog osoblja, ranžirne i izlazne signale. Prati signalizaciju uz prugu i upravlja se prema njima. Može voziti sam ili može imati pomoćnika. Ukoliko dođe do kvara lokomotive na otvorenoj pruzi, nastoji da ga otkloni i o tome obaveštava dispečera. Nakon dolaska u stanicu, stanično osoblje odvaja lokomotivu od kompozicije, vozovođa je odvozi, isključuje i obaveštava o eventualnoj potrebi za popravkom.

Tehničar vuče

Saobraćaj i telekomunikacije Spretnost ruku i prstiju Shvatanje načina rada mašina i uređaja

Broj godina školovanja: 4
Upravlja lokomotivom, prevozeći vozom putnike i teret. Unutar železničke stanice posebnom lokomotivom pomera i razmešta vagone po kolosecima radi sastavljanja ili rastavljanja kompozicija. Kad stanično osoblje sastavi voz, zajedno s pregledačem vagona, proverava ispravnost kočnica. Prati signalizaciju staničnog i drugog voznog osoblja, ranžirne i izlazne signale. Prati signalizaciju uz prugu i upravlja se prema njima. Može voziti sam ili može imati pomoćnika. Ukoliko dođe do kvara lokomotive na otvorenoj pruzi, nastoji da ga otkloni i o tome obaveštava dispečera. Nakon dolaska u stanicu, stanično osoblje odvaja lokomotivu od kompozicije, vozovođa je odvozi, isključuje i obaveštava o eventualnoj potrebi za popravkom.


Pogledaj zanimanja koja počinju slovom: ABCDEFGHIJKLMNOPRSTUVZŠĆČ

Pogledaj koja se zanimanja nalaze u sledećim grupama:

Lična i društvena briga o ljudima
Rad na pružanju pomoći ljudima
Rad na pružanju pomoći ljudima
Lične usluge
Lične usluge
Rad sa biljkama i životinjama
Rad sa biljkama
Rad sa biljkama
Rad sa životinjama
Rad sa životinjama
Kultura, umetnost i mediji
Kultura i umetnost
Kultura i umetnost
Javno informisanje i mediji
Javno informisanje i mediji
Odbrana, bezbednost i zaštita
Vojska i policija
Vojska i policija
Civilna bezbednost
Civilna bezbednost

Realizacija: NSZ u saradnji sa PBILD programom UN

Ministarstvo rada i socijalne politike Srbija     PBILD            

Copyright © NSZ. All rights reserved. | Dizajn i realizacija: Agencija Citlik i Crystalic design

Preuzmi PDF