Zanimanja


U obrazovnom sistemu postoji veliki broj obrazovnih profila / zanimanja. Napominjemo da su nazivi zanimanja i obrazovnih profila ponekad isti. U Konkursu za upis u srednju školu, koji izdaje Ministarstvo prosvete i nauke, navedeni su obrazovni profili. Neki od njih su ogledni. Uslovi se svake školske godine menjaju, pa zato obrati pažnju. Slede opisi koji će ti pomoći da se bolje informišeš. Napominjemo da je ovo pojednostavljen način podele zbog lakšeg korišćenja vodiča.

Savremeni zanati

Autoelektričar

Savremeni zanati Elektrotehnika Spretnost ruku i prstiju Shvatanje odnosa u ravni i prostoru

Broj godina školovanja: 3
Ugrađuje, održava i popravlja električne uređaje i opremu, električne instalacije, svetlosne i signalne uređaje (svećice, generator, dinamo, razvodnik paljenja, akumulator i dr.) na motornim vozilima i radnim mašinama. Ispituje i zamenjuje elektronske komponente za kočnice, upravljački mehanizam, klimatske uređaje i elektronske sklopove kojima se reguliše ubrizgavanje goriva. Radi u radionici ili napolju, pretežno stojeći i u povijenom položaju.

Automehaničar

Savremeni zanati Mašinstvo Spretnost ruku i prstiju Shvatanje načina rada mašina i uređaja

Broj godina školovanja: 3
Obavlja tekuće održavanje i popravku motornih vozila. Proverava ispravnost vozila i utvrđuje uzrok kvara. Opravku najčešće obavlja zamenom neispravnih delova motora, kočionog, upravljačkog i ostalih mehaničkih sistema motornih vozila. Pored toga održava električne uređaje na motoru. Proverava funkcionisanje popravljenog (zamenjenog) dela i vozila u celini. Može da radi u auto - servisima i radionicama preduzeća koje imaju vozni park. Tada popravlja različite vrste vozila, a u fabrikama za proizvodnju automobila radi specijalizovan posao za određeni deo i tip automobila. Može da radi i u prodavnici autodelova. Radi, po pravilu, u zatvorenom prostoru. Položaj tela prilagođava položaju kvara na vozilu te često radi u ležećem položaju. Tokom školovanja postoji mogućnost da se obuči za vožnju za "B" ili "C" kategoriju.

Dekorater zidnih površina

Savremeni zanati Građevinarstvo i arhitektura Spretnost ruku i prstiju

Broj godina školovanja: 3
Obrađuje zidove tako što priprema površine, premazuje ih odgovarajućim sredstvima - kreči, boji, farba unutrašnje i spoljašnje površine zgrada. Oslikava i ukrašava tremove, hodnike, stepeništa. Lepi tapete; izvodi gipsarske radove. Radi u otvorenom, poluzatvorenom i zatvorenom prostoru, po potrebi na visini - na skelama i merdevinama.

Elektroinstalater

Savremeni zanati Elektrotehnika Spretnost ruku i prstiju Shvatanje odnosa u ravni i prostoru

Broj godina školovanja: 3
Postavlja, otklanja kvarove i održava električne vodove, instalacije i priključke za potrošače električne energije: rasvetu, električne uređaje i opremu i dr, pri čemu se služi šemama. Ugrađuje ili zamenjuje strujomere, osigurače, automate, sklopke, uređaje za obezbeđenje i merenje. Kontroliše potrošnju električne energije i ispravnost instalacija i vodova. Povremeno se penje na električne stubove i trafoe. Povezuje ili odvaja instalacije i vodove od mrežnog napona. Radi u zatvorenim, poluotvorenim i otvorenim prostorima, pretežno u stojećem položaju, a po potrebi i na visini.

Elektromehaničar za termičke i rashladne uređaje

Savremeni zanati Elektrotehnika Spretnost ruku i prstiju Shvatanje načina rada mašina i uređaja

Broj godina školovanja: 3
Održava i popravlja elektroenergetske mašine i uređaje. Radi sa kućnim aparatima i uređajima (električni štednjak, frižider, zamrzivač,...)kao i sa industrijskim termičkim i rashladnim uređajima. Pregleda i zamenjuje elektroenergetske i elektronske delove, kompresore, kondenzatore, elektromotore i sklopove u vezi sa rashladnom i termodinamikom. Radi u zatvorenim prostorima, najčešće radionicama. Položaj tela mora da prilagođava položaju mašina i aparata.

Elektromonter mreža i postrojenja

Savremeni zanati Elektrotehnika Spretnost ruku i prstiju Shvatanje odnosa u ravni i prostoru

Broj godina školovanja: 3
Bavi se postavljanjem i održavanjem instalacija i električne mreže niskog i visokog napona. Mreže mogu biti nadzemne i podzemne. Služe za rasvetu naselja i puteva, za grejanje, klimatizaciju... Postavlja razvodne ormane i posebne mreže za zaštitu od električnog udara, održava transformatorske i komandne stanice, dalekovode i ostale elektroenergetske sisteme. Takođe obavlja demontažu. Potrebno je da bude spretan, oprezan i veoma odgovoran. Uglavnom radi u timu i pod raznim vremenskim uslovima. Radno se vreme po često prilagođava zahtevima posla. Može da radi u raznim preduzećima, servisima i u elektroprivredi Srbije. Takođe može da osnuje sopstveni servis ili firmu ili da razvija posao u trgovini elektroopreme.

Kamenorezac - klesar

Savremeni zanati Spretnost ruku i prstiju Shvatanje odnosa u ravni i prostoru

Broj godina školovanja: 3
Kamenoresci režu i oblikuju kamen, izrađuju i ukrašavaju nadgrobne spomenike i različite elemente koji se koriste u gradnji. Izrađuju kamene ploče, kamene blokove različitih oblika i veličina, ornamente za fasade zgrada, prave stepenice, lukove, podupirače, rukohvate... Bave se izradom figura i kipova, graviranjem likova na kamenim blokovima za izradu spomenika i za dekoraciju zgrada. Najčešći postupci koje koriste su lomljenje, rezanje, klesanje, brušenje, poliranje. Rad nekad počinje već u kamenolomu, gde oni učestvuju u vađenju i osnovnoj obradi kamena, a nastavak rada se odvija u radionicama i pogonima. Radi se pretežno stojeći, u pognutom položaju, povremeno klečeći, čučeći, sedeći. Posao se obavlja i na otvorenom i u zatvorenom prostoru, prašini, buci, lošim vremenskim uslovima. Pri radu moraju da podižu i prenose teže predmete.

Keramičar, teracer, pećar

Savremeni zanati Građevinarstvo i arhitektura Spretnost ruku i prstiju Shvatanje odnosa u ravni i prostoru

Broj godina školovanja: 3
Polaže keramičke pločice i mozaike na podove i zidove kupatila, kuhinja, stepeništa, bazena, fontana i ostalih prostore koji zahtevaju oblaganje keramikom. Betonira i priprema podloge, primenjuje različite tehnologije sa efektom kamena, opeke, šljunka itd. Zida kaljeve peći, kamine, kotlovne peći, oblaže gvozdene peći, preziđuje i čisti. Radi u zatvorenom i na otvorenom, izložen promaji, prašini, mokrim materijalima. Posao obavlja klečeći, čučeći ili stojeći.

Kuvar

Savremeni zanati Trgovina, ugostiteljstvo i turizam Spretnost ruku i prstiju

Broj godina školovanja: 3
Priprema sve vrste toplih i hladnih jela. Vrši izbor i pripremu namirnica, određuje način pripremanja (kuvanje, pečenje, prženje, i drugo), kao i serviranje jela. Na osnovu propisa i zahteva ugostiteljskog objekta u kome radi, kuvar sastavlja jelovnike, naručuje namirnice i preuzima naručenu robu, skladišti je i čuva od kvarenja. Radi uglavnom u zatvorenim prostorijama u kojima je povišena temperatura i vazduh zasićen parom. Radi pretežno stojeći i u pokretu, uz stalno angažovanje ruku. Sticanjem diplome četvrtog stepena, dobija se zvanje kulinarskog tehničara i mogućnost napredovanja do glavnog kuvara, kao i šira prohodnost za nastavak studija. Kuvari mogu nastaviti studije isključivo na visokim hotelijerskim školama strukovnih studija.

Kulinarski tehničar

Savremeni zanati Trgovina, ugostiteljstvo i turizam Spretnost ruku i prstiju

Broj godina školovanja: 4
Priprema sve vrste toplih i hladnih jela. Vrši izbor i pripremu namirnica, određuje način pripremanja (kuvanje, pečenje, prženje, i drugo), kao i serviranje jela. Na osnovu propisa i zahteva ugostiteljskog objekta u kome radi, kuvar sastavlja jelovnike, naručuje namirnice i preuzima naručenu robu, skladišti je i čuva od kvarenja. Radi uglavnom u zatvorenim prostorijama u kojima je povišena temperatura i vazduh zasićen parom. Radi pretežno stojeći i u pokretu, uz stalno angažovanje ruku. Sticanjem diplome četvrtog stepena, dobija se zvanje kulinarskog tehničara i mogućnost napredovanja do glavnog kuvara, kao i šira prohodnost za nastavak studija. Kuvari mogu nastaviti studije isključivo na visokim hotelijerskim školama strukovnih studija.

Limar / Autolimar

Savremeni zanati Spretnost ruku i prstiju

Broj godina školovanja: 3
Limar reže i kroji lim, obrađuje ga savijanjem i montira limene konstrukcije. Izrađuje oluke, krovne obloge, razne kalupe za pripremanje hrane itd. Konstrukcije najčešće pravi po unapred pripremljenim nacrtima. U radu koriste različite alate, od šablona za ocrtavanje, makaza za lim (ručnih i mašinskih), preko brusilica, bušilica, čekića, do raznih valjaka za ravnanje i savijanje lima. Osim ovoga, prilikom montaže delova, limari koriste nitne i aparate za lemljenje i varenje. Potrebno je da vodi računa o zaštiti na radu.

Livac kalupar

Savremeni zanati Umetnički zanati Industrijska proizvodnja Spretnost ruku i prstiju

Broj godina školovanja: 3
Livac može liti različite upotrebne predmete (na pr. česme, kotliće, kandelabre, klupe itd.) ili delove koji se mogu upotrebiti u industriji, građevinarstvu ili poljoprivredi. Poznaje postupke livenja, osobine materijala i postupke za izradu modela, kalupa i jezgara.

Mehaničar grejne i rashladne tehnike

Savremeni zanati Mašinstvo Spretnost ruku i prstiju Shvatanje odnosa u ravni i prostoru Shvatanje načina rada mašina i uređaja

Broj godina školovanja: 3
Instalira, kontroliše, održava i popravlja grejne, rashladne i uređaje za klimatizaciju. Pri instaliranju sistema za grejanje koristi nacrt po kome postavlja radijatore, cevi, pumpu, kotao... Pri montiranju rashladnih i uređaja za klimatizaciju sledi uputstva proizvođača o načinu montiranja opreme i povezivanja sa izvorima električne energije. Nakon instaliranja proverava rad celog sistema. Obavlja tekuće održavanje i kontrolu sistema i uređaja, a po potrebi vrši zamenu delova, otklanja kvarove. Radi u zatvorenom ili otvorenom prostoru, često na visini, u prinudnom, nepovoljnom položaju tela.

Mehaničar medicinske i laboratorijske opreme

Savremeni zanati Mašinstvo Spretnost ruku i prstiju Shvatanje načina rada mašina i uređaja

Broj godina školovanja: 3
Osposobljen je za pravilnu upotrebu, pripremu, održavanje i opravku medicinske opreme. Svrstava se u poslove precizne mehanike. Svoja znanja koristi za utvrđivanje kvarova, rastavljanje, opravku i sastavljanje pojedinih medicinskih uređaja. Takođe obavlja merenje i podešavanje mernih elemenata na medicinskoj opremi. Potrebno je da bude precizan, efikasan i da prati novine u svojoj struci jer se medicinska oprema stalno usavršava. Može da radi u u medicinskim ustanovama, preduzećima za proizvodnju medicinskih uređaja, rezervnih delova i pomagala, u servisima u sastavu prodavnica medicinske opreme. Takođe može biti osposobljen za obavljanje samostalne delatnosti.

Mehaničar privredne mehanizacije

Savremeni zanati Mašinstvo Spretnost ruku i prstiju Shvatanje načina rada mašina i uređaja

Broj godina školovanja: 3
Održava i popravlja mašine u poljoprivredi, rudarstvu, građevinarstvu: traktore, kombajne, sejačice, bagere, buldožere, rovokopače, drobilice, elevatore, mešalice... Može da obavlja i tekuće održavanje pogonskih mašina i uređaja. Pregleda i kontroliše ispravnost sklopova i uređaja: podešava prema uslovima rada, kao i nakon rada, čisti i podmazuje. Prilikom servisiranja ili intervencije na terenu obavlja pregled i ustanovljava uzrok kvara, rastavlja sklopove i uređaje, popravlja ili zamenjuje neispravni deo, pušta u probni rad. Obično radi u radionici, a po potrebi i na terenu.

Mesar

Savremeni zanati Spretnost ruku i prstiju Shvatanje odnosa u ravni i prostoru

Broj godina školovanja: 3
Tokom školovanja stiče znanja o obradi mesa, proizvodnji suvomesnatih prerađevina, pripremi i obradi roštiljskog mesa, prodaji mesa i mesnih prerađevina. Ume da razlikuje zdrave i bolesne životinje, obavlja sve operacije na liniji klanja. Poznaje različite načine konzervisanja hrane, korišćenje odgovarajuće ambalaže. Prilagođava ponašanje različitim vrstama potrošača, u skladu sa kodeksom ponašanja. Priprema sveže meso za prodaju, reže ga, odmerava težinu. Radi u mesarskoj industriji ili prodajnim objektima, stojeći. Izložen je vlazi, promaji i niskim temperaturama.

Monter suve gradnje

Savremeni zanati Građevinarstvo i arhitektura Spretnost ruku i prstiju

Broj godina školovanja: 3
Suva gradnja je u razvijenim zemljama uobičajeni način izgradnje, dok je kod nas još relativna nova. Primenjuje se kod radova na adaptaciji postojećih ili kod unutrašnjih radova na novosagrađenim objektima. Monter suve gradnje oblaže zidove i plafone gipsanim pločama, montira pregradne zidove metalnim podkonstrukcijama i gipsokartonskim pločama, oblaže zidove oblogama od drveta i drugih materijala, montira spuštene i zakrivljene plafone i zidove. Postavlja izolacione slojeve, šuplje podove, zidove u sanitarnim prostorima sa metalnom podkonstrukcijom i izvedenim priključcima za sanitarne uređaje. Montira i lepi gipsane ukrase. Radi u unutrašnjosti prostora. Posao nije fizički previše težak, relativno je jednostavan za izvođenje i čist. Zahteva pokretljivost tela i preciznost u radu.

Obućar

Savremeni zanati Industrijska proizvodnja Spretnost ruku i prstiju

Broj godina školovanja: 3
Pravi modnu, svakodnevnu ili sportsku obuću. Skicira model, odabira materijale i izrađuje šablone (crtež, šnit) na osnovu kojih kroji delove obuće. Iskrojene delove spaja šivenjem ili lepljenjem. Napravljenu obuću doteruje – ravna ivice, boji, ukrašava detaljima. Može da radi u fabrikama obuće, gde rukuje mašinama kojima izradjuje samo jedan deo obuće, ili da kao samostalni zanatlija, pravi obuću po meri i popravlja iznošenu obuću.

Pekar

Savremeni zanati Spretnost ruku i prstiju Shvatanje odnosa u ravni i prostoru

Broj godina školovanja: 3
Priprema odgovarajuće sastojke i oblikuje testo ručno i pomoću mašina. Gotovo testo slaže na limove i unosi u peći. Nadzire proces pečenja hleba i peciva, podešava temperaturu i stepen vlažnosti i kontroliše trajanje pečenja. Ispečeni hleb i pecivo vadi iz peći specijalnim pekarskim lopatama i vrši pripremu za prevoz do prodajnih objekata. Radi stojeći, u zatvorenom prostoru pri povišenoj temperaturi i vlažnosti vazduha, zasićenog česticama brašna i ostalih sirovina. Radi u smenama.

Plastičar

Savremeni zanati Umetnički zanati Industrijska proizvodnja Spretnost ruku i prstiju Shvatanje odnosa u ravni i prostoru Shvatanje načina rada mašina i uređaja

Broj godina školovanja: 4
Ovaj umetnički zanat povezuje tradicionalna i moderna znanja i iskustva sa dostignućima savremene tehnologije. Plastičari umetničkih predmeta treba da imaju visok nivo opšte kulture, kreativnost i smisao da se umetnički iskažu koristeći plastične mase za kreiranje različitih predmeta za svakodnevnu upotrebu, u industriji, tehnici i u izradi umetničkih dela.

Poslastičar

Savremeni zanati Trgovina, ugostiteljstvo i turizam Spretnost ruku i prstiju Shvatanje odnosa u ravni i prostoru

Broj godina školovanja: 3
Poslastičar se bavi pripremom i ukrašavanjem toplih i hladnih poslastica: kolača, torti, kremova, sladoleda i sl. Obezbeđuje odgovarajuće namirnice koje su veoma osetljive, pa posebno vodi računa o njihovom kvalitetu i roku trajanja. U radu koristi kuvarski i poslastičarski pribor, alate i mašine. Osim toga, bave se i serviranjem, prodajom i distribucijom gotovih proizvoda. Poslastičari mogu da rade u industrijskoj proizvodnji sladoleda i konditorskih proizvoda (slatkiša), u poslastičarnicama, u kuhinjama ugostiteljskih objekata i restorana. Radno vreme, uglavnom provode u pokretu, na nogama.

Precizni mehaničar

Savremeni zanati Mašinstvo Spretnost ruku i prstiju Shvatanje odnosa u ravni i prostoru Shvatanje načina rada mašina i uređaja

Broj godina školovanja: 3
Popravlja i održava razne složene uređaje i u?estvuje u izradi fotoaparata, štampača, fotokopir aparata, video-kamera, medicinskih uređaja, uređaja u vazduhoplovima, mašina za šivenje, vaga i ostalih mernih instrumenata, fiskalnih kasa, oružja, uređaja u domaćinstvu - veš mašina, bojlera, grejnih tela, frižidera, miksera itd. Može se specijalizovati za posebnu oblast - računsku, medicinsku, optičku, oružarsku, mernu, ... Posebno značajna znanja koja stiče iz oblasti su mehanike i elektronike. Neophodno je da se stalno usavršava. Posao se obavlja u zatvorenom prostoru. U radu koristi posebne fine alate i instrumente, tako da je pored strpljenja neophodna spretnost prstiju i ruku i normalan vid.

Sitoštampar

Savremeni zanati Industrijska proizvodnja Spretnost ruku i prstiju Shvatanje odnosa u ravni i prostoru

Broj godina školovanja: 3
Sam naziv objašnjava da se radi o nanošenju boje kroz finu mrežu koja je zategnuta na odgovarajući drveni ili metalni okvir nalik na sito. Kroz otvore na mrežici boja se pomoću gumenog valjka potiskuje na podlogu koja se štampa. To može biti bilo kakva podloga (papir, plastika, tekstil, metal, drvo, staklo, keramika). Takođe mogu biti i različite forme i dimenzije (majice, olovke, bedževi, upaljači, boce, šolje, čaše, tegle, burad...). Za obavljanje ovog posla potrebna je preciznost, urednost, strpljenje i kreativnost jer se pored štampe vodi računa o doziranju boja koje se nanose po preciznim pravilima. U radu se koristi kompjuter. Radi se u zatvorenoj prostoriji. Sitoštampar je u radu izložen hemijskim isparenjima te treba da vodi računa o merama zaštite na radu.

Staklorezac

Savremeni zanati Građevinarstvo i arhitektura Spretnost ruku i prstiju Shvatanje odnosa u ravni i prostoru

Broj godina školovanja: 3
Staklorezac radi u zanatsvu i pretežno se bavi rezanjem i ugradnjom stakla koje može biti liveno, obično, specijalno, kristalno. Rezano staklo koristi za zastakljivanje prozora, vrata, izloga, pregrada, krovova, krovnih svetlarnika. Staklorezac montira staklo u okvire, uramljuje slike, goblene i druge ručne radove, ogledala i dr. Rad stakloresca se obavlja u staklorezačkim radionicama i na otvorenom, individualno i/ili timski. Osim toga, staklorezac može da se zaposli i u građevinskoj industriji kao i u proizvodnji predmeta od stakla.

Stolar

Savremeni zanati Industrijska proizvodnja Spretnost ruku i prstiju Shvatanje odnosa u ravni i prostoru Shvatanje načina rada mašina i uređaja

Broj godina školovanja: 3
Izrađuje, sklapa, montira ili popravlja različite predmete od drveta (prozori, vrata, nameštaj...). Predmete na kojima radi prvo premerava i skicira, a potom pristupa obradi. Obrada obuhvata sečenje, brušenje, bušenje, glodanje, dubljenje drva. U radu stolar koristi: lenjir, olovku, marker, libelu, eksere, strug, dleta, turpije, testere... Stolari uglavnom rade u zanatskim radionicama ili u fabričkim halama. Ukoliko imaju slonosti ka umetnosti, mogu se obučiti za restauraciju i održavanje antiknog nameštaja. Građevinski stolari deo radnog vremena provode na građevini.

Tapetar - dekorater

Savremeni zanati Umetnički zanati Industrijska proizvodnja Spretnost ruku i prstiju Shvatanje odnosa u ravni i prostoru

Broj godina školovanja: 3
Tapacira - "presvlači" nameštaj. Bira, meri i kroji tkaninu. Na drvene delove nameštaja slaže opruge, sunđere, vunu, sintetičke materijale i oblaže ih različitim dekorativnim tkaninama, skajem i kožom. Oblaže i sedišta automobila, autobusa, sedišta u vozovima, brodovima, avionima. Radi u zatvorenim prostorima, industrijskim pogonima, ili privatnim radionicama, stojeći, pretežno pognut, izložen prašini i buci.

Tehničar grafičke dorade

Savremeni zanati Industrijska proizvodnja Spretnost ruku i prstiju Shvatanje odnosa u ravni i prostoru

Broj godina školovanja: 4
Prilikom izrade grafičkog proizvoda, u poslednjoj fazi koja je veoma važna i složena, obavezno se obavlja dorada. Grafički se dorađuju knjige, zaštitne korice, albumi, fascikle, kutije, brošure, prospekti, katalozi, sveske, blokovi, etikete, kartice, omotnice, fascikle, koverte, ukrasne kese... Tehničar podešava mašine, izrezuje registre, numeriše strane i ukrašava korice (otisak i zlatotisak) Posao obavlja u zatvorenoj prostoriji, uz prisustvo raznih mirisa (lepak, boja). Radi na različitim mašinama, zavisno od vrste proizvoda, ali dosta poslova obavlja ručno. Materijali koji se prerađuju su: razne vrste papira, karton, lepenke ravne i valovite, folije, koža i platno koji služe za formiranje, sastavljanje i ulepšavanje proizvoda.

Tesar

Savremeni zanati Građevinarstvo i arhitektura Spretnost ruku i prstiju Shvatanje odnosa u ravni i prostoru

Broj godina školovanja: 3
Ručno i mašinski obrađuje drvo, izrađuje drvene elemente, sastavlja drvene konstrukcije krovova. Izrađuje, montira i demontira skele, oplate, platforme, zaštitne ograde, prilazne rampe za objekat. Koristi planove i crteže na osnovu kojih kroji drvene konstrukcije i građu. Radi u građevinskim firmama (visokogradnji, niskogradnji, hidrogradnji) ili u zanatstvu, na otvorenom prostoru, na visini, u stalnom pokretu, stojeći ili pognut. Izložen je različitim vremenskim prilikama.

Vodoinstalater

Savremeni zanati Građevinarstvo i arhitektura Spretnost ruku i prstiju Shvatanje odnosa u ravni i prostoru

Broj godina školovanja: 3
Posao vodoinstalatera je da postavlja vodovodnu i kanalizacionu instalaciju na stambenim i drugim objektima. On instalira i vrši popravku i zamenu cevi, slavina, bojlera, lavaboa, WC šolja, tuš kabina, mašina za pranje veša i sudova i drugih uređaja, povezuje ih na vodovod i kanalizaciju. On montira cevovod (nivelisanje i postavljanje cevi u kanale), proučava planove zgrada i planira postavljanje cevovoda tako da bude u skladu sa drugim instalacijama. Vodoinstalater radi na novogradnji ili na starim objektima, u okviru neke građevinske ili druge firme. Može raditi samostalno ili u sastavu nekog servisa. Jedan deo posla obavlja u zatvorenom prostoru, a deo napolju u najrazličitijim klimatskim uslovima. Rad je uglavnom individualni, često u savijenom, neudobnom položaju tela.

Zavarivač

Savremeni zanati Industrijska proizvodnja Mašinstvo Spretnost ruku i prstiju Shvatanje odnosa u ravni i prostoru

Broj godina školovanja: 3
Suštinu rada čini postupak kojim se ivice metala zagrevaju do tačke topljenja, da bi se u takvom stanju izvršilo spajanje. Postoje dve osnovne specijalnosti za zavarivače: gasni i elektro zavarivač. Na osnovu tehničko-tehnološke dokumentacije priprema, obavlja i kontroliše zavarivanje. Koristi posebne aparate za elektro ili gasno zavarivanje. Ovo zanimanje je veoma traženo. Varioci (zavarivači) koji se usavršavaju i poseduju posebne dokaze (ateste) o svojoj stručnosti, imaju mogućnost brzog zapošljavanja. Znanja i veštine se stiču na posebno organizovanim obukama. Rad se obavlja na otvorenom ali i u fabričkim halama, radionicama, često na visini. Pored preciznosti potrebna je i dobra psihofizička izdržljivost. Obavezno je korišćenje zaštitne opreme.

Zidar / fasader

Savremeni zanati Građevinarstvo i arhitektura Spretnost ruku i prstiju Shvatanje odnosa u ravni i prostoru

Broj godina školovanja: 3
Gradi ili renovira stambene, poslovne i proizvodne objekte. Posao započinje proučavanjem nacrta i planiranjem. Potom zida, oblaže fasade i zidove malterom, prirodnim i veštačkim kamenom. Postavlja hidroizolaciju. Radi na otvorenom i poluotvorenom prostoru, na skelama, često na visini, stojeći, hodajući i pognut. Koristi zaštitna sredstva: šlem, zaštitni pojas, rukavice.

Četkar

Savremeni zanati Snalaženje sa ljudima Spretnost ruku i prstiju Shvatanje odnosa u ravni i prostoru

Zanimanje nije u obrazovnom sistemu
Četkar se bavi izradom četki za različite namene: za slikare, za frizere, za održavanje obuće, za pranje i ribanje u domaćinstvu, za mašine za poliranje, farbanje, krečenje, za pekare, dimničare, pčelare itd. Četke mogu biti izrađene od različitih materijala kao što su konjska dlaka, goveđi rep, dlake od svinje, jazavca, veverice i drugih životinja... Za izradu se koriste i drvo, čelik, konac, najlon i biljka sirak, od koje se izrađuju i metle.

Kazandžija

Savremeni zanati Spretnost ruku i prstiju Shvatanje odnosa u ravni i prostoru

Zanimanje nije u obrazovnom sistemu
Kazandžija se bavi izradom posebnih sudova (kazana) i drugih predmeta od bakra. Sirov bakar kazandžija topi u pećima i teškim čekićima ga razvlači u tanke ploče koje se zatim koriste za izradu finalnih proizvoda kao što su kazani za pečenje rakije, razno uglavnom ukrasno posuđe: džezve, poslužavnici, činije itd. To se posuđe oblaže kalajem kako ne bi prilikom upotrebe oksidisalo tj bilo štetno po zdravlje. Kazandžije koriste nakovanj, meh za duvanje vatre, čekiće, klešta, turpije...

Kovač

Savremeni zanati Snalaženje sa ljudima Spretnost ruku i prstiju Shvatanje odnosa u ravni i prostoru

Zanimanje nije u obrazovnom sistemu
Kovač se bavi proizvodnjom gvozdenih, čeličnih i predmeta od obojenih metala (kovano gvožđe). Izrađuje kapije, ograde, nameštaj, svećnjake, okvire za ogledala i druge ukrasne predmete, ali i potkovice. Za savijanje gvožđa koristi visoku temperaturu, nakovanj, različite vrste čekića i klešta, mašinu za zavarivanje i drugi pribor. Ranije su kovači izrađivali i popravljali poljoprivredne alatke - motike, ašove, lopate, kose... Takođe se mogu bavili potkivanjem konja i zaprežne stoke.

Stakloduvač

Savremeni zanati Umetnički zanati Spretnost ruku i prstiju Shvatanje odnosa u ravni i prostoru

Zanimanje nije u obrazovnom sistemu
Stakloduvač je retko i cenjeno zanimanje koje je opstalo zbog toga što neki proizvodi još uvek ne mogu da se izrađuju industrijski. To su različiti laboratorijski predmeti koji se proizvode u malim serijama ili su veoma složenih oblika. Da bi postigao odgovarajuće oblike, stakloduvač koristi plamen, staklene cevi raznih vrsta i dimenzija i posebna klešta. Proizvodi i popravlja specijalne posude: čaše, menzure, balone, levkove, epruvete, spojnice za creva, vakuum pumpe, delove za izdvajanje eteričnih ulja i druge staklene proizvode za laboratorijska istraživanja. Pored toga obeležava skale i cevi na laboratorijskim posudama (graduiranje), po potrebi brusi otvore, zatvarače, spojnice od stakla, izrađuje i popravlja različite ukrasne predmete, ... Pored shvatanja odnosa u ravni i prostoru, ovaj zanat traži spretnost ruku i prstiju i zdravo srce i pluća.

Livac umetničkih predmeta

Savremeni zanati Umetnički zanati Industrijska proizvodnja Spretnost ruku i prstiju

Broj godina školovanja: 4
Livac poznaje postupke livenja, osobine materijala i postupke za izradu modela, kalupa i jezgara. Livci umetničkih predmeta liju nakit i umetničke predmete i mogu izraditi proizvod počev od osmišljavanja idejne skice i vajanja modela, sve to pripreme kalupa, odlivanja i završne obrade umetničkog dela.


Pogledaj zanimanja koja počinju slovom: ABCDEFGHIJKLMNOPRSTUVZŠĆČ

Pogledaj koja se zanimanja nalaze u sledećim grupama:

Lična i društvena briga o ljudima
Rad na pružanju pomoći ljudima
Rad na pružanju pomoći ljudima
Lične usluge
Lične usluge
Rad sa biljkama i životinjama
Rad sa biljkama
Rad sa biljkama
Rad sa životinjama
Rad sa životinjama
Kultura, umetnost i mediji
Kultura i umetnost
Kultura i umetnost
Javno informisanje i mediji
Javno informisanje i mediji
Odbrana, bezbednost i zaštita
Vojska i policija
Vojska i policija
Civilna bezbednost
Civilna bezbednost

Realizacija: NSZ u saradnji sa PBILD programom UN

Ministarstvo rada i socijalne politike Srbija     PBILD            

Copyright © NSZ. All rights reserved. | Dizajn i realizacija: Agencija Citlik i Crystalic design

Preuzmi PDF