Srednje škole


Srednje umetničke škole

Umetničke škole osposobljavaju za rad u umetničkim zanimanjima i pripremaju za dalje školovanje. Traju tri ili četiri godine. U umetničke škole se upisuju učenici sa izraženim umetničkim sklonostima i talentom.

Srednje umetničke škole su:

  • muzičke škole i Škola za muzičke talente u Ćupriji
  • baletske škole
  • umetničke škole likovne oblasti:
    - dizajn
    - umetnički zanati

Za upis u umetničke škole polaže se prijemni ispit koji se sastoji iz dva dela:

  • provera odgovarajućih znanja stečenih tokom prethodnog školovanja i posebnih sposobnosti i veština (talenta za tu umetnost)
  • pisani test iz maternjeg jezika i matematike (to je, zapravo, završni ispit koji polažu svi učenici koji završavaju osnovne škole); polaže se u junu.

Posle završene srednje umetničke škole postoji direktna prohodnost* za upis na umetničke strukovne studije, fakultete umetnosti i ostale fakultete i visoke škole gde se može konkurisati posle četvorogodišnjeg srednjeg obrazovanja, bez obzira na vrstu završene škole.

* Direktna prohodnost znači da je za upis dovoljno položiti prijemni ispit - nije potrebno prethodno polaganje dopunskih ispita.

Realizacija: NSZ u saradnji sa PBILD programom UN

Ministarstvo rada i socijalne politike Srbija     PBILD            

Copyright © NSZ. All rights reserved. | Dizajn i realizacija: Agencija Citlik i Crystalic design

Preuzmi PDF