Средње школе


Средње уметничке школе

Уметничке школе оспособљавају за рад у уметничким занимањима и припремају за даље школовање. Трају три или четири године. У уметничке школе се уписују ученици са израженим уметничким склоностима и талентом.

Средње уметничке школе су:

  • музичке школе и Школа за музичке таленте у Ћуприји
  • балетске школе
  • уметничке школе ликовне области:
    - дизајн
    - уметнички занати

За упис у уметничке школе полаже се пријемни испит који се састоји из два дела:

  • провера одговарајућих знања стечених током претходног школовања и посебних способности и вештина (талента за ту уметност)
  • писани тест из матерњег језика и математике (то је, заправо, завршни испит који полажу сви ученици који завршавају основне школе); полаже се у јуну.

После завршене средње уметничке школе постоји директна проходност* за упис на уметничке струковне студије, факултете уметности и остале факултете и високе школе где се може конкурисати после четворогодишњег средњег образовања, без обзира на врсту завршене школе.

* Директна проходност значи да је за упис довољно положити пријемни испит - није потребно претходно полагање допунских испита.

Реализација: НСЗ у сарадњи са PBILD програмом УН

Ministarstvo rada i socijalne politike Srbija     PBILD            

Copyright © NSZ. All rights reserved. | Дизајн и реализација: Agencija Citlik и Crystalic design

Preuzmi PDF